Svensk-Kubanska Föreningens Konstauktion 2019 NR 32-41