Nytt sabotage mot Kuba – EUs brist på självrespekt

turism, bilar, Revolutionsplatsen
Foto: Cubadebate

Nytt sabotage mot turismen till Kuba och total brist på europeisk självrespekt

Europeiska unionen har i praktiken blivit en koloni till USA. Och dess medier återger metropolens propaganda: censur och krigsrapporter om Ukrainakonflikten – man underkastar sig Washingtons intressen vad gäller internationella nyheter. Om europeiska oljebolag som ENI eller Repsol återigen handlar med Venezuela därför att USAs regering tillåter det, efter att ha förbjudit det i flera år, läser vi då någon kritisk analys, någon ledare i italiensk eller spansk press som fördömer denna underkastande av den europeiska suveräniteten? Nej då, inte den minsta antydan till värdighet. ”USA kommer att låta Repsol och Eni föra venezuelansk olja till Europa”, kan vi läsa. Europeisk press begränsar sig till att skriva det som husbonden dikterar.

När det gäller Kuba går det i samma stil. USAs Helms-Burtonlag förföljer europeiska företag som har investerat på ön och hotar och skrämmer bort dem som planerar att göra det. Deras chefer – till exempel cheferna för det spanska hotellföretaget Meliá – har till och med förbjudits att resa in i USA. Och vad gör den spanska bolagspressen? Försvarar den sina företags intressen, fördömer de denna utpressning ? Inte alls. Tvärtom. Tidningen ABC har till exempel som korrespondent i Havanna en viss Camila Acosta, som är drivande i bojkotten av turismen till ön, som bland annat omfattar åtgärder mot Meliá och andra spanska företag.

Det senaste exemplet på europeisk förnedring är Vita husets åtgärd att kräva visum för inresa i USA för alla som besökt Kuba. Låt oss komma ihåg att europeiska medborgare inte behöver någon visering för att resa in i USA, utan endast ett digitalt formulär som kallas ESTA. Men alla som har turistat på Kuba måste nu ansöka om visum för inresa i USA. Några protester från europeiska regeringar, några ömsesidiga åtgärder? Ingenting. Och hur är det med den europeiska pressen? Finns det något fördömande, någon ledare, någon kritik mot denna oacceptabla utpressning? Ingenting. Ännu en gång, man bugar sig för imperiet. På sin webbplats klargör Department of Homeland Security sina hot: ”Om en resenär konstateras ha besökt ett land som är utpekat som en stat som sponsrar terrorism (…) måste han eller hon ansöka om visum för att få resa in i USA”.

Låt oss komma ihåg att Vita huset år 2021 satte upp Kuba på sin ”lista över stater som sponsrar terrorism”, vilket har fått dödliga konsekvenser för landets ekonomi, t.ex. genom den internationella bankblockaden. Införandet var ett smutsigt trick mellan USAs och Colombias presidenter Donald Trump och Iván Duque. Den sistnämnde hade beslutat att avbryta dialogen med ELN-gerillan, som pågick med Kubas hjälp, och krävde att Havanna skulle överlämna gerillans förhandlingsdelegation. Den kubanska regeringens vägran att bryta mot det protokoll som undertecknats av parterna och garantiländerna var en ursäkt för Trump att inkludera Kuba, ett land som har gett allt för freden i Colombia, på den berömda ”listan över terroristländer”.

Men låt oss återgå till åtgärden att kräva visum för inresa till USA för alla som har besökt Kuba. Avsikten är uppenbar: att sätta ytterligare en käpp i hjulet på den kubanska ekonomin, som försvagats av blockaden, 243 nya sanktioner och pandemin, och angripa en av landets få inkomstkällor – turismen. Allt detta för att elavbrotten och bristen på läkemedel ska öka och leda till att befolkningen blir desperat och på så vis få till stånd hypotetiska massprotester.

Därför är det nödvändigt att sprida detta budskap. Kuba måste besökas och turismen måste främjas. Det är en fråga om liv eller död för ett folk som utsätts för ett hänsynslöst och grymt krig.

José Manzaneda, La pupila insomne 220921 (CV)
(fler länkar i originalet)

La nueva maniobra contra el turismo a Cuba y la indignidad europea

 

USA kräver inresevisum för utlänningar som tidigare har rest till Kuba
/…/ ”Om det visar sig att en resenär har besökt ett land som har utsetts till en stat som sponsrar terrorism är resenären inte längre berättigad att delta i programmet för undantag från viseringsskyldighet och måste ansöka om ett visum för att resa in i USA”, varnar immigrationstjänstens webbplats. /…/
Den nya åtgärden påverkar alla länder som ingår i det inreseprogram som kallas ESTA, nationer som normalt sett inte utgör något problem för USA när det gäller olaglig invandring.
Denna situation var så lite känd att det spanska utrikesministeriet den 9 september såg sig nödsakat att inkludera den nödvändiga informationen i en uppdatering av sina rekommendationer för resor till Kuba. Spanjorerna är en av de största grupperna av europeiska resenärer till ön.
”För närvarande är det nödvändigt att skaffa visum för att resa in i USA om man tidigare har rest till Kuba, ESTA räcker inte. Detta visum måste begäras hos generalkonsulatet eller den konsulära sektionen vid USAs ambassad där du bor”, förklarade spanska UD.
”Ovanstående gäller även för resor som görs till Kuba och USA separat och vid olika tidpunkter. Om du planerar att resa till USA efter att ha besökt Kuba rekommenderas att du tar del av USA-myndigheternas anvisningar genom att skriva in ordet Kuba i avsnittet Search Help Topics på den officiella webbplatsen för Department of Homeland Security”.
Rui Ferreira, OnCubaNews 220916 (CV)

United States requires entry visa for foreigners who have previously traveled to Cuba