Svensk-Kubanska sponsrar ungdomar som vill åka på Brigad!

Sponsring av ungdomsdeltagande på Nordiska Brigaden

Svensk-Kubanska Föreningen erbjuder sponsring av deltagande på Nordiska Brigaden. Du som är 27 år eller yngre kan ansöka om att få Brigadavgiften betald.  

Ansökan för ungdomar upp till 27 år för sponsring till att kunna delta på Nordiska Brigaden

Du skickar in ansökan till info@svensk-kubanska.se . Svensk-Kubanska Föreningens styrelse beslutar om ev. bidrag.  Bidraget täcker Brigadavgiften för nästkommande Nordiska Brigad. Flygresan bekostar du själv. Brigaderna handlar om solidaritet och alla deltagare behöver vara medlemmar i Svensk-Kubanska Föreningen.

Svara kortfattat på följande frågor:

  • Kontaktuppgifter (namn, postadress, e-post, telefon, födelsenummer)
  • Hur kommer sig ditt intresse för Kuba och vad vet du om landet?
  • Är du sedan tidigare medlem i Svensk-Kubanska eller annan relevant organisation? (I så fall vilken/ vilka)
  • Har du tidigare gjort någon solidaritetsinsats som du kan hänvisa till?
  • Vad vill/kan du bidra med genom ditt deltagande i Brigaden? (artiklar, insändare, film, utbyten, berätta i organisationer, sprida på sociala medier etc.)
  • Referenser (ett par namn med kontaktuppgifter som vi kan kontakta)