Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/oas-utred-almagro-uppmanar-demokrater/
Export date: Fri Jun 14 21:24:12 2024 / +0000 GMT

OAS: Utred Almagro, uppmanar Demokrater
USA-Demokrater uppmanar: utred OAS generalsekreterare Almagro

En grupp demokratiska lagstiftare uppmanade utrikesdepartementet och Amerikanska staternas organisation (OAS) att stödja en oberoende utredning av generalsekreterare Luis Almagro.

Hank Johnson (D-Ga.), Susan Wild (D-Pa.), Cori Bush (D-Mo.), Illhan Omar (D-Minn.), Jan Schakowsky (D-Ill.) och Ayanna Pressley (D-Mass.) undertecknade brevet till utrikesdepartementet och OAS.

"Vi anser att multilaterala organisationer spelar en avgörande roll i den internationella diplomatin och utgör en plattform för konstruktiv dialog och samarbete för att bidra till att främja gemensamma mål som försvaret av demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, främjandet av fred och säkerhet och kampen mot korruption, bland andra mål", skrev gruppen i sitt brev till utrikesminister Antony Blinken och OAS-ambassadör Francisco Mora i onsdags.

"För att effektivt kunna fullgöra sitt uppdrag måste ledningen för dessa organisationer följa grundläggande etiska normer och hållas ansvarig för alla felsteg som kan försvaga legitimiteten eller undergräva uppdraget för de organisationer som de leder."

Gruppen noterade i sitt brev flera incidenter kring Almagro, bland annat att tidigare topptjänstemän i det numera nedlagda OAS-sponsrade uppdraget mot korruption och straffrihet i Honduras (MACCIH) avgick från sina poster och offentligt anklagade Almagro för att ha övergivit det sponsrade uppdraget och "undergrävt dess arbete vid en tidpunkt då det utsattes för allvarliga attacker och hindrades från att utföra sitt uppdrag av landets styrande parti".

Gruppen tillade i sitt brev att Almagro, som har varit OAS generalsekreterare sedan 2015, också vägrade att förlänga Paulo Abrãos kontrakt, trots att kommissionärerna i den interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) enhälligt hade beslutat att förlänga det. Han har varit verkställande sekreterare för IACHR.

Almagros beslut fördömdes av människorättsledare och betecknades som ett angrepp på kommissionens "oberoende och självständighet" av IACHRs egna medlemmar, stod det i brevet.

"Varje fall av påstådda felsteg som nämns ovan är ytterst oroande och skulle i sig kunna utgöra tillräckliga skäl för att sanktionera Almagro och avsätta honom från sin post", stod det i gruppens brev. "OAS rykte har redan skadats avsevärt till följd av kontroversen kring var och en av dessa anklagelser."

Brevet följer på en intern utredning av Almagro i höstas efter anklagelser om att han hade ett förhållande med en tidigare anställd, vilket kan ha brutit mot organisationens etiska regler.

"För att bidra till att helt återställa OAS trovärdighet och rykte i regionen ber vi respektfullt att ni instruerar USAs nyligen bekräftade representant vid OAS att använda sin röst för att stödja ytterligare oberoende utredningar av dessa påstådda fall av oegentligheter från OAS generalsekreterare", stod det i brevet. "Som den största ekonomiska bidragsgivaren till OAS måste vår regering se till att organisationens ledning förblir fullt ansvarig för alla brott mot organisationens etiska regler och de principer som styr dess uppdrag."

Olafimihan Oshin, The Hill 230405 /cv

Group of Democratic reps urge state department and OAS ...


 

Post date: 2023-04-07 12:12:40
Post date GMT: 2023-04-07 11:12:40

Post modified date: 2023-06-23 22:50:23
Post modified date GMT: 2023-06-23 21:50:23