Obotlig skada när de kubanska läkarna lämnar Brasilien

USA applåderar Bolosnaros hållning och gläder sig för att de kubanska läkarna åker hem. De minst 24 miljoner brasilianare som lämnas utan hälsovård berör varken USA:s eller Brasiliens tongivande politiker. De har sitt på det torra.

Brasiliens förra president Dilma Rousseff kallade skadan irreparabel när avtalet mellan Kuba och Panamerikanska Hälsoorganisationen OPS upphör. Avtalet innebar deltagande av ett stort antal kubanska hälsovårdsarbetare i programmet Fler Läkare i Brasilien.

Kubas Hälsovårdsministerium har tillkännagivit att Kuba inte kommer att fortsätta att delta i programmet då landets nyvalde president Jair Bolsonaro uttalat sig nedsättande och hotfullt mot de kubanska läkarna. Han har också sagt att han ska ändra villkoren i de ingångna avtalen.

Rousseff sa att projektet ”som skapades under min regeringstid hade fram till 2016 behandlat 63 miljoner brasilianer. Många av dem har tidigare aldrig haft tillgång till professionell hälsovård”.

Hon kritiserade de olämpliga uttalandena från Bolsonaro, som inte tar hänsyn till diplomati mellan länderna. Speciellt, säger Rousseff, så kränker han kraven på respekt för ingångna avtal och ett civiliserat agerande som är nödvändigt för samarbete mellan nationer. ”För våra fattigaste är slutet på programmet en irreparabel förlust på kort och medellång sikt”, säger Rousseff som anser konsekvenserna som ytterst allvarliga.

Hon betecknar också Bolsonaros kritik mot avtalet som ”ensidiga och visar brist på respekt”. Rousseff pekar på en enkät som gjordes av Universidad de Minas Gerais på regeringens uppdrag och som ”visade att 95 procent av invånarna uppskattade läkarnas arbete. 90 procent av patienterna gav ett betyg på mellan 8 och 10 till programmet.”

I april 2016 fanns 18 240 läkare i programmet, majoriteten från Kuba, tack vare avtalet mellan Brasiliens regering och OPS. Den tidigare statschefen anser att kubanerna är av stor vikt för att fylla bristen på läkare.

I det första uppropet till programmet 2013 var det alldeles för få brasilianska läkare som ville vara med. Därför öppnades det upp för läkare från Latinamerika. Det till trots fylldes inte ens hälften av platserna, och då skrevs avtal mellan OPS och Kuba om att kalla kubanska läkare till programmet.

Kuba är ett av de länder i världen som har högst läkartäthet, 6,7 per 1 000 invånare. De har också erkänd erfarenhet och stor kompetens när det gäller internationellt hälsovårdsarbete, betonar Rousseff.

”Brasiliens befolkning gynnades av den rikliga kubanska närvaron av läkare och Brasiliens regering borde erkänna deras varma solidaritet. Till dem ger jag mitt erkännande och uppskattning. Dessa läkares arbete, hängivna och generösa, kommer att fattas brasilianarna”, betonade expresidenten.

Också Brasiliens tidigare hälsovårdsminister Alexandre Padilha säger att miljontals brasilianare kan bli utan tillgång till läkare på grund av att programmet, där kubanska läkare verkade i avlägsna och farliga områden, avslutas.

Padilha framhöll att de kubanska läkarna finns i 2 800 städer och byar i landet. I 1 700 av dessa är de kubanska läkarna de enda. Han sade också att programmet startades 2013 eftersom man inte kunde hitta inhemska läkare till de olika platserna.

”Detta kommer att ha en omedelbar och fruktansvärd effekt på hälsovårdssystemet. De kubanska läkarna finns i de mest känsliga områdena. De finns i Amazonas, i avlägsna byar och slumområden.”

Brasilien är ett vidsträckt land och många områden, särskilt Amazonas och historiskt sett fattiga områden i nordöst, saknar grundläggande infrastruktur.

Medan Bolosnaro ifrågasatt de kubanska läkarnas kompetens framhåller Padhila att utvärdering av läkarnas meriter och utbildning i portugisiska görs. Padilha sade också att de kubanska läkarna är väl kvalificerade och dessutom är experter på att bedriva hälsovård på landsbygden, något som saknas i det inhemska systemet. ”Bolsonaro fattar inte att en läkare inte bara utövar yrket för pengar. Läkarna som arbetar i dessa mest fattiga områden tänker inte enbart på pengar.”

Prensalatina 181115, Cubadebate 181116

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=228985&SEO=perdida-irreparable-salida-de-medicos-cubanos-de-brasil&fbclid=IwAR2L2wa4XgXjSjiFOqfxN21TqP7BrcJZfYWz1LldL-X-Z9b1fqA8lrVuB0M

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/11/16/ex-ministro-de-salud-brasileno-salida-de-medicos-cubanos-danara-a-brasil/?fbclid=IwAR1Hl-4g8nMBoPJpaGucGQZb6VIkcPMrIHSt_Kloj_CLv2EJHBc8YCFlKtQ#.W-72FehKhPZ