Offensiv inför FN-omröstningen om blockaden!

Meddelande från Kubas ambassadör i Stockholm:

Offensiv inför omröstningen i FN om blockaden mot Kuba!

Vänner: 23 juni kommer det kubanska folket att, liksom tidigare åt, uppmärksamt följa omröstningen om ”Resolutionen mot den ekonomiska, finansiella och kommersiella blockaden införd och upprätthållen av USA:s regeringar”. Denna dag har en särskild betydelse för alla de kubaner som respekterar och älskar sitt land och för de vänner som stöder vår kamp, var de än finns i världen. Den utgör ett ögonblick som sammanfattar andan av uppoffring och motstånd från en nation som bestämt sig för att kämpa för sitt oberoende och suveränitet, kosta vad det kosta vill.

Det är också ett tillfälle för att hävda och erkänna vår rätt att bygga en socialistisk revolution, grundad på principerna om social rättvisa, jämlikhet, solidaritet, internationalism och anti-imperialism. Den kriminella blockaden som skadar det kubanska folket är det största hindret för Kubas ekonomiska och sociala utveckling.

Under Trumpadministrationen infördes fler än 200 unilaterala straffåtgärder; något som saknar motstycke, för att skära av Kubas viktigaste inkomstkällor. Situationen har komplicerats och förvärrats på grund av pandemin som avsevärt ökat kostnaderna för hälsovård. Den brutala skärpningen av folkmordsblockaden har hindrat införskaffande av artiklar för att bemöta denna hälso- och ekonomiska kris.

Fram tills idag har inget av detta förändrats. Den nya USA-regeringen har inte tagit ett enda steg eller givit några som helst signaler om att ändra dessa grymma åtgärder som den förra administrationen vidtog. Under dessa komplexa förhållanden har det kubanska folket och landets regering fått solidariskt stöd från många vänskapsorganisationer i hela världen. Likaså har tusentals kubaner som lever i utlandet tagit ett stort antal initiativ för att uttrycka sitt starka fördömande av blockaden som skadar de kubanska familjerna.

Det internationella samfundet har med konkreta aktioner visat sitt stöd för att göra slut på den anakronistiska och obefogade position som USA:s regering driver. Enbart internationellt tryck och ett utbrett fördömande av dessa enorma orättvisor kan bidra till en förändring av denna politik.

 Av den anledningen är det av stor vikt att kubaner och solidaritetsvänner som bor i Sverige, som alltid höjt sina röster mot denna orättvisa, fortsätter att fördöma den brutala politiken mot Kuba.

Att intensifiera kampen dessa sista veckor innan omröstningen i FN är av stor vikt för att vinna slaget. Våra röster måste bli hörda klart, tydligt och med kraft, som det gjort i åratal och som de hörts de senaste månaderna, med demonstrationer och många organiserade aktioner.

Låt oss vidmakthålla samma energi, sammankalla alla människor som vill delta i kampanjen mot blockaden och låt oss dagarna innan omröstningen göra en slutgiltig offensiv som leder till det länge emotsedda resultatet. Tillsammans kan vi! Låt oss gå framåt.

Fram mot seger!

Hasta la Victoria Siempre!

Kubas Stockholmsambassadör Alba Soto Pimentel, 210527

HÄV BLOCKADEN! KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0