Offentliga cyklar snart på Havannas gator

Offentliga cyklar. Foto: ACN Twitter

Offentliga cyklar snart på Havannas gator

Innan årets slut kommer ett pilotprojekt med ett offentligt cykelsystem att köra igång, med början vid Havannas tekniska universitet. Projektet kommer att ha sex cykelstationer och har utformats för att uppmuntra till användningen av detta koldioxidsnåla transportmedel, främst för att ta sig till arbete och studier, säger Reinier Campos Pompa, utvecklingschef Havannaprovinsens transportavdelning (DGTPH).

Han förklarade att de håller på med de sista byggnadsarbetena på stationen vid Tekniska Universitet José Antonio Echeverría (känt som CUJAE) för att kunna inleda projektet med 300 cyklar.

Sedan 2021 har man förberett detta pilotprogram. Inteliforja, som vunnit ett anbudsförfarande bland kubanska statliga och icke-statliga företag med anknytning till detta transportmedel kommer att förvalta det.

När det gäller själva cyklarna förklarade Campos Pompa att de monterades av företaget Narciso López Roselló, att de är mekaniska, har en speciell design och inkluderar planerat underhåll.

Enligt specialisten kommer två cykelstationer att finnas i området Reloj Club och ytterligare fyra längs sträckan Fontanar-Abel Santamaría-Wajay i Boyeros kommun.

Med CUJAE planerar vi andra kompletterande tjänster för universitetskollektivet, till exempel cykel- och motorcykelparkering, verkstäder och särskild cykeluthyrning, tillade han.

Tanken är att cyklarna ska stå så kort tid som möjligt på stationen och lösa transportproblem genom att hyras ut till lärare och studenter så att dessa kan ta sig hem även på kvällstid.

Det offentliga cykelsystemet ingår i Neomovilidad [ny rörlighet], ett omfattande projekt som finansieras av FNs utvecklingsprogram (UNDP) och som syftar till att förändra paradigmet för hållbar urban rörlighet i Havanna.

Planerade cykelrutter i Havanna ”Neomovilidad”.

Flera latinamerikanska städer som Bogotá, Santiago de Chile och Mexico City uppmuntrar till massiv användning av cyklar på sina gator, särskilt efter den instängning som orsakades av covid-19-pandemin.

Experter anser till exempel att Colombias huvudstad är ledande när det gäller att främja användningen av cyklar i regionen, med omkring 611 470 resor per dag med detta miljövänliga transportmedel.

Daniella Pérez Muñoa, ACN, 2201011
/cv

La Habana tendrá su sistema de bicicletas públicas este año

Neomovilidad har även en egen Facebook-sida, och UNDP har skrivit mer i ämnet här.