Ökad produktion av organiska gödselmedel

Kuba fortsätter att öka produktion av organiska gödselmedel och bio-gödsel.  Den ökade produktionen har kombinerats med jordförbättrande åtgärder och är några av åtgärderna som har gjorts för att förbättra landets jordar under 2012.

    –  Vi ökade produktionen av organiska gödselmedel och bio-gödsel i fjol med 4,5 procent jämfört med 2011, säger Dagoberto Rodriguez, chef för Institutet för mark vid ministeriet för jordbruk och fortsatte:

   –  Vi satsar både på att använda jordarna bättre och med vårdande åtgärder och att öka produktionen ännu mera, för att öka avkastningen på jordbruket. Vi beräknar att runt 64 500 hektar jord kommer att dra nytta av åtgärderna.

Rodriguez sade också att studier pågår syftar till att förbättra vården av jorden, som överväger en förändring i kvävegödsling. Vi prioriterar olika forskningsprojekt som skall ge en mer hållbar och produktiv jord, och att utveckla nya biologiska gödselmedel som möjliggör återvinning av organiskt material i jord.

Prensa Latina 130313
Foto: Prensa Latina, Cuba
Översättning och bearbetning: Achim Rödner