Ökad produktion av solenergiprodukter på Kuba

Foto: www.radioangulo.cu

Kuba fortsätter att hitta gröna vägar för att minska oljeberoendet och importen. Produktionen av produkter som använder solenergi ökar på Kuba. Ett av dessa är företaget Calderas Alastor i Holguin som tillverkade 424 solfångare under förra året, som användes främst inom hälsovården och turismen.

Satsningen på alternativa energikällor fortsätter på Kuba och en del av detta sker genom egen produktion av solpaneler och andra produkter som använder solen som energikälla. Det finns även ett flertal vindkraftsparker runt om Kubas kust och kraftverk som drivs med biomassa.

Företaget Calderas Alastor tillverkar solfångare som främst används för att värma upp vatten, och med stort fokus på service för att produkterna skall användas under lång tid.
– Vår utrustning är gjord för att minska förbrukningen från fossila bränslen som oftast är importerad, förklarade direktören Carlos de la Rocha Casanova till Granma.

Under 2014 blir det en blygsam ökning av produktionen för att åter ta fart under 2015 med ytterligare 150 anläggningar. Företaget satsar också på att utveckla servicen av produkterna så att de används effektivt.
– Vi har inga problem med att hålla maskinerna igång då vi tillverkar allting här i landet, sade direktören.

Achim Rödner 140610
Foto: www.radioangulo.cu
Källor: Kubasolar, Radio Rebelde och Granma