This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Jul 17 19:55:42 2024 / +0000 GMT

Om de planerade regeringsfientliga demonstrationerna i Kuba
Om de planerade regeringsfientliga demonstrationerna i Kuba

…De som satsat på socialismens fall i Kuba och trodde att demonstrationerna 11 juli skulle vara dråpslaget mot revolutionen är nu besvikna och skyndar på sina planer. De försöker hindra varje möjlighet till välbefinnande, individuell eller kollektiv utveckling, samhällelig lugn och ro samt fred i vårt fosterland.

I detta syfte främjar de destabiliserande åtgärder i landet för att provocera fram tillfällen som skulle kunna leda till social oro som i sin tur skulle kunna medföra den militära intervention som de så intensivt längtar efter och som de så högljutt ber om i Miami och framför  Vita Huset.

Varken de 62 åren av blockad eller de ytterligare 243 åtgärderna, som Trump vidtog mot Kuba och som Biden upprätthållit, har lyckats. Inte heller kommer de någonsin att lyckas i försöken att slå ner oss; därför de upprepade försöken att få till en ”mjuk kupp”. Detta ingår i det icke-konventionella krig som påtvingas oss. Det handlar om att utdela det ena slaget efter det andra.

Vid Kommunistpartiets 8:e kongress sa dåvarande ledaren för partiet, Raul Castro: ”Undergrävande program, ideologisk och kulturell påverkan för att förtala den socialistiska modellen för utveckling och föra fram ett återupprättande av kapitalismen som enda alternativet, har intensifierats. USA:s subversiva politik gentemot Kuba riktar in sig på att undergräva nationell enighet. Det prioriterar och försöker påverka framför allt ungdomar, kvinnor, akademin, artister och intelektuella. Vidare journalister, idrottsmän, HBTQ-personer och religiösa. Intressefrågor för särskilda grupper, må det vara djurrättsaktivister, miljöförespråkare, konstnärer och kulturpersoner, manipuleras för att förbigå existerande institutioner.

Aggressionen finansieras fortsatt med användning av radio/TV-stationer i USA medan penningstödet växer till att utveckla plattformar med ideologiskt innehåll som öppet förespråkar nederlag för revolutionen, uppmanar till demonstrationer, uppmuntrar sabotage och terroristaktioner, inklusive mord på poliser och representanter för myndigheterna. Utan att skämmas berättar de om hur mycket de betalas av USA för att utföra dessa kriminella handlingar.

 Utlovade belöningar till "unga entreprenörer": 1 000 dollar för att sätta eld på en polisbil, 2 000 dollar för att sätta eld på en polisbuss och 5 000 dollar för mordbrand på valutabutiker. "Skicka video privat [som bevis för att få pengarna]. 

Låt oss inte glömma att USA:s regering skapade 'Internet Working Group for Cuba' med målsättningen att förvandla sociala nätverk till kanaler för omstörtning, skapa nätverk utanför statens kontroll och genomföra cyberattacker på infrastrukturen.”

Och vidare: ”Traditionella kontrarevolutionära grupper liksom en del nya figurer som utbildats av USA-stiftelser har samlats för att försöka förverkliga sina mål. De saknar en social bas i landet. Men de är tränade, finansierade och har stöd utifrån.”

Imperiet avsätter pengarna och höjer förväntningarna bland de annexionister [de som vill införliva Kuba i USA] som de utbildat och som, under falsk flagg av fredlighet, försöker provocera social oro, skapa kaos och uppmana till destabilisering av landet. 

De senaste veckorna har de tillkännagivit sin avsikt att organisera påstått fredliga demonstrationer i november, samtidigt i flera städer. Deras uttalade mål och organisering avslöjar ett tydligt mål att provocera som ett led i ”regim-förändringsstrategin” mot Kuba, något som de redan repeterat i flera länder.

En av de som står bakom har tränats i kurser betalda av den argentinska högerstiftelsen CADAL, universitet i USA och tankesmedjor som Carniege Endowment for International Peace, som tills nyligen leddes av nuvarande CIA-chefen William Burns. Ämnen som ledarskap, konfrontation mot regeringsstrukturer, mobiliseringsdynamik och de väpnade styrkornas roll i en ”demokratisk övergång” ingick i hans utbildning/ indoktrinering.

11 juli organiserade han ett försök att storma det kubanska radio- och TV-institutet. Allt enligt instruktionerna i ”Icke-vålds manualen”. På senare tid har han ingått i ett undergrävande projekt, förklätt i ett akademiskt program, och varit med i dess styrelse tillsammans med terroristen Orlando Gutierrez Boronat.

Andra som anslutit sig uppmanar till demonstrationer i november. Här finns kända kontrarevolutionära ledare som den så kallade Council for the Democratic Transition in Cuba, som öppet vill få till en kupp i Kuba och som erkänner att de fått pengar från National Endowment for Democracy (NED), dvs. USA:s regering.

Omedelbart efter att demonstrationerna tillkännagavs fick de stöd från kongressledamöter i USA, politiker i den anti-kubanska maffian och media. Några av de hetaste supportrarna av provokationerna är kongressledamöterna Marco Rubio, Mario Díaz-Balart och María Elvira Salazar; liksom terroristen Gutiérrez Boronat, som sagt sig stödja detta försök för att ”störta regimen”. Stöd kommer också från CANF och massan av legoknektar från 2506-brigaden, vars nuvarande ordförande deklarerat: ”Med dessa steg kommer ett utbrott att underblåsas inne i Kuba, så att våra bröder och systrar ännu en gång kommer att gå ut på gatorna vilket leder oss till regimens kollaps.”

USA-regeringens öppna inblandning i den kontrarevolutionära farsen är både kraftig och provokativ. Den har inga avsikter att dölja inblandningen och skulle inte ärligen kunna göra det. Höga regeringstjänstemän är direkt inblandade med stöd från olika organisationer. USA:s ambassad i Kuba har varit ett viktigt verktyg vars uttalanden utgör en flagrant inblandning i Kubas interna affärer.

Dess anställda, inklusive chefen, tvingas spela den oanständiga rollen av att vara barnvakter till de kontrarevolutionära figurerna. De har fått den otacksamma uppgiften att jaga på dem, ge dem logistiskt- och materiellt understöd samt råd och instruktioner. Allt det är välkänt och väl dokumenterat. Ambassadens egen aktivitet på digitala nätverk ger bevis på det där det framgår vad som pågår och vad kontrarevolutionen gör. Ambassadens uppförande är ett grovt brott mot internationell lag, särskilt Wien-konventionen, om diplomatiska relationer.

Med sådana sponsorer och de uttalade målen är det ytterst svårt att tro att demonstrationerna skulle bli fredliga. Det som står på spel – och ingen behöver tvivla på det – är Kubas rätt till självförsvar mot utländsk aggression oavsett dess förklädnad.

Organisatörerna av demonstrationerna försöker använda grundlagen för att ge legitimitet till sin provokation. Men de har glömt att Artikel 45 i grundlagen bland annat säger: ”Utövandet av personers rättigheter begränsas enbart av andra personers rättigheter, kollektiv säkerhet, allmänt välbefinnande, iakttagande av ordning, grundlagen och lagarna.”

Artikel 4 i grundlagen, som tillstyrktes i en folkomröstning för tre år sedan med 86,85 procent av rösterna, slår fast att ”Det socialistiska system som denna grundlag gäller, är oåterkallelig”.

Rätten att demonstrera får inte användas för att undergräva det politiska systemet, störta det socialistiska projektet eller etablera allianser med grupper och organisationer som tar emot pengar från utlandet med syftet att främja USA:s och andra främmande makters intressen.

Att delta i annexionistiska projekt strider mot grundlagen, är olagligt och omoraliskt.

Nog med lögner och manipulationer av fakta. Här krossas ingen av stridsvagnar på gatorna, som talespersonen för den tänkta provokationen påstår. Försvarsövningarna är delar av träning som vi gör regelbundet för vårt försvar. Inför sådana provokationer har vi all rätt att försvara folket och vad det uppnått.

De har inte lyckats. Inte heller kommer de att lyckas. Rättvisan är vårt vapen.

Kubas UD, Minrex 211013 (översatt och nedkortat: Z.Tiroler)

SOLIDARITET! HÄV BLOCKADEN!

EN MILJON KANYLER TILL KUBA! SLUTSPURT I KANYLKAMPANJEN –

HJÄLP TILL ATT NÅ MÅLET PÅ 1 MILJON FÖRE NYÅR!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 

 


Post date: 2021-11-08 16:30:27
Post date GMT: 2021-11-08 15:30:27
Post modified date: 2021-11-08 16:30:27
Post modified date GMT: 2021-11-08 15:30:27

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com