Om förrädare och lakejer

Delar av den kubanska oppositionen på lunch på USA:s ambassad i Havanna. Foto: Embajada de Estados Unidos en Cuba/Facebook

En kubansk bloggare skriver:

Om förrädare och lakejer

Det är ingen tillfällighet att de som skyller våra (Kubas) ekonomiska problem på den kubanska regeringen är precis de samma som ställer sig bakom USA och dess politik av ekonomisk krigföring mot Kuba. Till och med de som förnekar detta ställer krav som exakt på millimetern stämmer överens med USAs krav för att häva blockaden.

Om några dagar har det gått 62 år sedan det memorandum undertecknades som skulle ge upphov till försöken att svälta ut oss. Vad har hänt sedan dess? Har den ursprungliga utformningen av blockaden burit frukt? Kommer den någonsin att lyckas få till den efterlängtade regimförändringen på Kuba?

Idag använder USAs regering mer än 25 ”rättsliga” instrument för att förfölja, kontrollera och sanktionera Kubas ekonomiska förbindelser med omvärlden. Detta är den grund som har gjort det möjligt för dem att tillämpa tusentals sanktioner mot det kubanska folket under mer än ett halvt sekel. Det finns till och med lagar som USAs myndigheter har brutit mot. Från Trading with the Enemy Act, som föreskriver att USA måste vara i krig med Kuba för att tillämpas, till Helms-Burton-lagen, som bryter mot internationell rätt, som använder politisk utpressning för att hindra Kuba från att fritt idka internationell handel och införa en marionettregering som bara kan godkännas av den sittande presidenten i Vita huset. Det finns ingen rättslig grund som kan rättfärdiga blockaden. Den är kriminell, ett folkmord, och dess extraterritoriella räckvidd syftar till att isolera Kuba från omvärlden för att få oss att framstå som en misslyckad stat.

Men ekonomisk krigföring är mycket mer än så. Det är att statuera ett exempel för länderna i regionen så de ska veta vad som kan hända om de inte böjer sig för yankee-imperialismens intressen. Den tjänar som en varning för att kontrollera den progressiva revolutionära gnista som har svept över Latinamerika vid olika tidpunkter i dess historia.

Faktum är att blockaden finns där. Många minimerar konsekvenserna av den, av okunskap eller för att rättfärdiga sina angrepp på den kubanska regeringen. Andra döljer helt enkelt inte sitt stöd för kvävningspolitiken utan försöker bredda den. Det finns till och med de som har övergivit familjemedlemmar för att få dem att ”förstå” att de måste kämpa mot den ”grymma diktaturen”. De utgör grädden på moset till Lester D. Mallorys initiativ. [Mallroy formulerade blockaden, med syftet att ”framkalla svält och desperation”]

Det ekonomiska kriget mot Kuba är bara ett komplement till en politik som omfattar så extrema aspekter som omstörtning genom finansiering av oppositionen, legitimering av imperialistiska berättelser tack vare kontrollen över massmedia och genomförande av otaliga former av internationell terrorism. Alla dessa åtgärder har som enda syfte att säkra hegemonin över de länder som kan utgöra ett hot mot USAs dominans.

Vad herrarna imperialister inte förstår är att från det ögonblick de använder utpressning som vapen blir de en synlig fiende som måste konfronteras och besegras. Det kubanska folket kommer aldrig någonsin att omfamna sin bödel. Vår historia visar att detta är omöjligt. Och alla de som följer Onkel Sams exempel kommer att bli förrädare mot sitt fosterland och fördöms av dem som en gång var deras bröder. Ingen påtvingar oss våra planer.

Ingen lag, utpressning eller manipulering kan kuva oss. Det historiska resultatet har till imperialisternas frustration blivit motsatsen till vad de eftersträvar. Vår kamp har i huvudsak bestått i att konfrontera fienden, att vinna eller gå under i kampen. Denna strävan har hållit oss enade i över 60 år, och om de framhärdar kommer de bara att föreviga vår revolutionära process.

Det är ju tråkigt för dem men vi är vaccinerade mot rädsla. Till de som vill att vi ska kapitulera säger vi: Nej! Nej, vi förstår verkligen inte varandra.

Barba Roja Losada, Facebook 220214 /cv

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72