Om Kuba

Kubas karta

 

Kubas världsberömde stadsantikvarie i Stockholm

Eusebio Leal, som i 50 år arbetat med Gamla Havannas upprustning till ett enastående världsarv, besökte Sverige 5 – 12 september, med bejublade föredrag och [ … ]

USA:s invasion i Grisbukten, 57 år av misslyckanden för USA

USA, förr! Och nu? Kubas sydkust: Grisbukten! Playa Girón! 19 april 1961. Kuba besegrade USA:s militära invasion och gjorde det efter endast 72 timmar. Det [ … ]

Kuba: Mer ekologiska produkter och mindre import

Kuba ersätter import med egentillverkade ekologiska produkter Kuba planerar att i år tillverka 6 256 kubikmeter av 18 olika biologiska produkter, gödning-, stimulans- och bekämpningsmedel. Det [ … ]

Bekämpningsmedel från tobaksrester

Kubanskt bekämpningsmedel från tobaksrester Det kubanska Labiofam i Cienfuegos tillverkar Nicosave, ett bekämpningsmedel som utgår från tobakens restprodukter och som kan användas brett inom jordbruket. [ … ]

Kuba världsbäst på hållbar utveckling – igen!

Kuba världsbäst på hållbar utveckling Sustainable Development Index (SDI) mäter den ekologiska effekten av mänsklig utveckling och betonar att utveckling måste ske inom planetens gränser. [ … ]