Om Kuba

Kubas karta

 

Kubas världsberömde stadsantikvarie i Stockholm

Eusebio Leal, som i 50 år arbetat med Gamla Havannas upprustning till ett enastående världsarv, besökte Sverige 5 – 12 september, med bejublade föredrag och [ … ]

USA:s invasion i Grisbukten, 57 år av misslyckanden för USA

USA, förr! Och nu? Kubas sydkust: Grisbukten! Playa Girón! 19 april 1961. Kuba besegrade USA:s militära invasion och gjorde det efter endast 72 timmar. Det [ … ]

Unik fabrik för ekologisk cement invigd

Den första fabriken i världen av sitt slag för tillverkning av cement LC3, en cementtyp bestående av kalksten och kalcinerad lera (gips), utan koldioxid utsläpp, [ … ]

Friska bin flyger fria från risker i Kuba och honungen sockrar Europa

Friska bin flyger fria från risker i Kuba och honungen sockrar Europa Bipopulationer i hela världen har gradvis decimerats under de senaste årtiondena beroende på [ … ]

Kuba investerar i förnybar energi i samarbete med Kina

Kuba började investera i förnybar energi 2014 och förstärker sina ansträngningar till att göra förnybar energi till den huvudsakliga energikällan fram till 2030. Enligt kinesiska [ … ]