Kuba i siffror

Ladda ner faktabladet som pdf här.

Geografi
Landyta 109 884 km2 (1/4 av Sveriges yta)
Avstånd: öster-väster 1 200 km
Högsta bergstopp Pico Turquino i Sierra Maestra: 1 974 m ö h. I samma bergsmassiv finns också Pico Suecia, 1 394 m ö h. Pico Suecia namngavs av den svenske botanisten Erik Leonard Ekman, som verkade i Kuba 1914-24.
Geografisk indelning 15 provinser och 169 kommuner
Huvudstad Havanna
Subtropiskt klimat
Medeltemperatur 25 grader; 22 grader i januari, 28 grader i augusti
Relativ luftfuktighet 81,00%
Nederbörd 125 cm/år
Torrperiod november – april
Regnperiod maj – oktober
Orkanperiod Risken för orkaner är störst augusti – november
Befolkning
Invånare hela Kuba 11 239 224 (20016)
Folktäthet 102 inv/km2 (2004) (ca 4,6 ggr Sveriges täthet, som är 22 inv/km2)
Tätortsbefolkning 77 % (2016)       Sverige: 85 % (2016)
Invånare i Havanna 2,13 miljoner (2016) i provinsen Havanna
Födelsetal 10,4 per 1000 inv (2016)
Födslar per kvinna 1,63 (2016)   Sverige: 1,85 (2016)
Andel ungdomar 16,3 % av befolkningen är under 15 år (2016) Sverige: 17,5 % (2016)
Andel äldre 14,4 % av befolkningen är äldre än 65 år (2016) Sverige: 19,7 % (2016)
Språk Spanska
Kvinnorna
Läs mer under ”Kvinnorna på Kuba” och kap 17 i boken Kuba en annan värld är möjlig. Detta kapitel kan laddas ner från hemsidan, se vår Butik.
Andel kvinnor i parlamentet 49 % (2016) Kuba ligger på 3:e plats i världen efter Rwanda (64 %) och Bolivia (53 %). Sverige på 5:e plats med 44 % (2016). I Kubas provinsförsamlingar är andelen kvinnor 51 % (2016)
Medlemmar i regeringen 8 av regeringens 31 ministrar är kvinnor (2017)
Yrkesverksamhet 37,4 % av arbetskraften utgörs av kvinnor (2014)
Yrkesutbildning 67,2 % av den yrkesutbildade arbetskraften (gymnasienivå eller högre) är kvinnor
Hälsa
All hälso- och sjukvård är kostnadsfri. Läs mer i kap 21 i Kuba en annan värld är möjlig. Detta kapitel kan laddas ner från hemsidan, se vår Butik.
Spädbarnsdödlighet 4,3 ‰ (2016), vilket är det lägsta talet i Latinamerika och Karibien, som har 15,4 ‰ i genomsnitt enligt Världsbanken. Före revolutionen hade Kuba över 60 ‰. Sverige har 2,5 ‰ (2016)
Medellivslängd 78,5 år (2016). Före revolutionen var det 54 år. 2 153 personer på Kuba (0,02 %) är över 100 år gamla (2016). Det är ungefär samma andel som i Sverige. Medellivslängd Sverige: 82,5 år (2015)
Medellivslängd män 76,5 år (2016) Sverige: 80,4 år (2015)
Medellivslängd kvinnor 80,5 år (2016) Sverige: 84,0 år (2015)
Läkartäthet Antalet läkare har ökat från 3 000 före revolutionen till 90 161 (2016). Kuba: En läkare på 125 inv. Om man inte räknar de 25 000 läkare som f.n. arbetar utomlands blir det en läkare på 172 invånare (2016). Sverige: En läkare på 250 inv. (2015)
Hälsobistånd till andra länder Kuba har gett hälso- och katastrofbistånd till 162 länder under mer än 50 år. Totalt har över 370 000 kubaner deltagit i detta bistånd. 2017 är mer än 50 000 kubansk medicinsk personal – varav 25 000 läkare – verksamma i 67 olika länder. (Granma juli 2016)

Ett par exempel: I april 2017 sändes 23 läkare från Kubas internationella Henry Reeve brigad till det översvämningsdrabbade Peru. I oktober 2014 deltog 256 kubaner i kampen mot Ebola-viruset i Västafrika. Sedan jordbävningen 2010 i Haiti har kubanska läkare bistått med hjälp till återuppbyggnad av landets hälso- och sjukvård och i bekämpande av en svår koleraepidemi.

Operación Milagro (Uppdrag Mirakel eller Underverk), som startade 2004 i samarbete med Venezuela, har under sina första tio år genomfört mer än 3 miljoner ögonoperationer på patienter från 34 olika länder (Cubadebate 2014).
Mellan 1986 och 2011 har mer än 26 000 barn och ungdomar som skadades i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behandlats på Kuba helt gratis.

På Latinamerikanska Läkarhögskolan – ELAM – i Havanna, som grundades 1999, har fram till 2017 28 500 läkare från 103 länder utexaminerats. Av dem kom 170 från fattiga områden i USA.

Utbildning
All utbildning, inklusive universitetsstudier är kostnadsfri. Alla läromedel är gratis.
Skolgång 9-årig obligatorisk skolgång
Alfabetiseringsgrad 99,8 %. Före revolutionen 1959: 78 %
Antal elever/lärare 9 (2015) Sverige: 10 (2015)
Universitetsstuderanden 218 643 (2016-17), varar 134 671 (62 %) kvinnor.
Utbildningsbistånd till andra länder Kuba har gett bistånd till 186 länder under mer än 50 år inom hälsovård, utbildning och idrott. Mer än en miljon kubaner har deltagit i detta bistånd genom åren.

Ca 9,5 miljoner människor i 30 länder har lärt sig läsa med hjälp av den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Ja, jag kan) som introducerades år 2001. (Granma mars 2017)

Religion
Kuba har religionsfrihet, och det finns kristna av olika slag, muslimer, judar, buddhister osv. Den vanligaste religionen är dock Santería som utövas i hemmen. Santería är en sammansmältning av afrikanska riter och katolicism.
Ekonomi
HDI, Human Developmant index 0,775 (2015) Sverige 0,913 (2015)
Exportländer Venezuela, Kina, Kanada, Nederländerna, Spanien (2011)
Importländer Venezuela, Kina, Spanien, Brasilien, Kanada (2011)
Viktigaste exportvaror Tjänsteexport i form av kubansk sjukvårdspersonal, lärare, idrottstränare med flera. Läkemedel, nickel, tobak, citrus, kaffe
Viktigaste importvaror Olja, livsmedel, maskiner/utrustning, kemikalier
Turism 4 002 317 besökare (2016). 1,2 milj. från Kanada, 614 433 från USA, varav 329 406 var Kuba-amerikaner, 22 207 från Sverige. Antalet svenska turister har tredubblats sedan 2011.
Bruttonationalprodukt BNP per invånare 602 US dollar/inv (2015). Sverige: 50 585 dollar/inv (2015).

USAs blockad mot Kuba och utestängningen från internationella kreditinstitutioner minskar drastiskt värdet av Kubas valuta peson på den internationella marknaden, vilket starkt påverkar framräkningen av US dollar av BNP, som är värdet av landets totala konsumtion av produkter och tjänster plus bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen.

PPP per invånare 21 016 dollar/inv. (2015). Sverige: 45 488 dollar/inv. (2015) PPP i dollar/invånare är köpkraftspariteten. Detta värde ger en mer rättvis bild av välståndet i ett land oberoende av växelkursen och ger ett mått på den mängd av varor och tjänster som kan köpas med de pengar invånarna i landet har att röra sig med. Kubas PPP har visat en stadig uppgång sedan den djupaste kristiden kring 1993.
Levnadsstandard Alla kubaner garanteras basföda till låg kostnad samt avgiftsfri sjukvård och mediciner. Utbildning är kostnadsfri på alla nivåer och inkluderar läromedel, skollunch och logi om så behövs. Flertalet kubanska familjer äger sin egen bostad och betalar en låg amortering, högst 10 procent av lönen. Kultur- och idrottsevenemang är antingen gratis eller så är entréavgifterna låga.
Arbetslöshet 2 % (2016) Sverige: 7,4 % (juni 2017)
Ägande Den ekonomiska verksamheten sker till största delen inom samhällsägda företag eller i kooperativ form.
Utländska bolag Utländska bolag är verksamma inom samriskföretag där Kuba är majoritetsägare.
Valuta Kubansk peso (CUP) och konvertibel peso (CUC)
Republiken Kuba
Beslutande organ Högsta beslutande organ och beslutande församling: Nationalförsamlingen, Kubas parlament.
Val till Nationalförsamlingen De 614 ledamöterna till Nationalförsamlingen väljs vart femte år i allmänna, hemliga, direkta val med ett personvalssystem och utan medverkan av partier. Valet 2012-13: 90,88 % valdeltagande
Val till Provinsförsamlingen Val till provinsförsamlingarna äger rum samtidigt med valet till Nationalförsamlingen
Val till kommunförsamlingarna Valen till kommunförsamlingarna äger rum med 2,5 års mellanrum efter öppna nomineringar på grannskapsnivå. Valet 2015: 90,0 % valdeltagande.
Statschef och regering Nationalförsamlingen väljer statschef och regering.
Rösträttsålder 16 år
Årsdagar
1 januari Revolutionens seger 1959
28 januari José Martís födelsedag 1853
19 april Segern vid Playa Girón (Grisbukten) 1961
26 juli Upprorets dag: Attacken mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba 1953
8 oktober Minnet av Che Guevara 1967

Källor, bl.a.:
ONE – Oficina Nacional de Estadisticas e Información, www.one.cu
Kubas regering – www.cubagob.cu
Den kubanska dagstidningen Granma
Statistiska Centralbyrån, Sverige – www.scb.se
www.indexmundi.com
Världsbanken
www.cubatreasure.com
www.globalis.se
United Nations Development Programme, UNDP