Kuba i siffror

Ladda ner faktabladet som pdf : FAKTA OM KUBA 2021

Geografi
Landyta 109 884 km2 (1/4 av Sveriges yta)
Avstånd: öster-väster 1 200 km
Högsta bergstopp Pico Turquino i Sierra Maestra: 1 974 m ö h. I samma bergsmassiv finns också Pico Suecia, 1 394 m ö h. Pico Suecia namngavs av den svenske botanisten Erik Leonard Ekman, som verkade i Kuba 1914-24.
Geografisk indelning 15 provinser och 169 kommuner
Huvudstad Havanna
Subtropiskt klimat
Medeltemperatur 25 grader; 22 grader i januari, 28 grader i augusti
Relativ luftfuktighet 81,00%
Nederbörd 125 cm/år
Torrperiod november – april
Regnperiod maj – oktober
Orkanperiod Risken för orkaner är störst augusti – november
Befolkning
Invånare hela Kuba 11 181 595 (2020)
Folktäthet 102 invånare per km2 (4,4 ggr Sveriges täthet som är 23 inv. per km2)
Tätortsbefolkning 77 % (2020)        Sverige: 86 % (2020)
Invånare i Havanna 2,13 miljoner (2020) i provinsen Havanna
Födelsetal 9,4 per 1000 invånare (2020)  Sverige 12 per 1000 invånare (2020)
Födslar per kvinna 1,6 (2020)      Sverige: 1,8 (2020)
Andel ungdomar 15,7 % av befolkningen är under 15 år (2020)  Sverige: 17,6 % (2020)
Andel äldre 15,7 % av befolkningen är över 65 år (2020) Sverige: 20,1 % (2020)
Språk Spanska
Kvinnorna
Läs mer under ”Kvinnorna på Kuba” och kap 17 i boken Kuba en annan värld är möjlig. Detta kapitel kan laddas ner från hemsidan, se vår Butik.
Andel kvinnor i parlamentet 53 % (2020). Kuba ligger på 2:a plats i världen efter Rwanda (61 %). Sverige på 7:e plats med 47 % (2020).
Medlemmar i regeringen 7 av regeringens 32 ministrar är kvinnor (2021)

(Sverige: 12 av regeringens 23 ministrar är kvinnor, nov 2021)

Yrkesverksamhet 42 % av arbetskraften utgörs av kvinnor (2019).       Sverige: 48 %
Yrkesutbildning Ca 70 % av den yrkesarbetande arbetskraften (gymnasienivå eller högre) är kvinnor
Hälsa
All hälso- och sjukvård är kostnadsfri. Läs mer i boken: ”Kubas läkare – Ut till världens alla hörn”.  Se vår Butik.
Spädbarnsdödlighet 4,9 ‰ (2020), vilket är det lägsta talet i Latinamerika och Karibien, som har 13,9 ‰ i genomsnitt år 2019 enligt Världsbanken.

Före revolutionen hade Kuba över 60 ‰. Sverige: 2,4 ‰ (2020)

Medellivslängd 78,8 år (2019)   Före revolutionen: 54 år.   Sverige: 83,1 år (2019)
Medellivslängd män 76,8 år (2019)                                                        Sverige: 81,3 år (2019)
Medellivslängd kvinnor 80,8 år (2019)                                                        Sverige: 84,7 år (2019)
Läkartäthet Antalet läkare har ökat från ca 3.000 före revolutionen till 97 202 (2019), vilket innebär en läkare på 116 invånare. Om man inte räknar de ca 28 700 läkare som arbetar utomlands blir det en läkare på 165 invånare.

Sverige: En läkare på 251 inv. (2019)

Hälsobistånd till andra länder Kuba har gett hälso- och katastrofbistånd till mer än 100 länder under 60 år. Totalt har över 400 000 kubaner deltagit i detta bistånd.

Under det första Coronapandemiåret 2020 sände Kuba ut sjukvårdsteam (Henry Reeve-brigader) till ett 40-tal länder och territorier.

Ett par exempel: I april 2017 sändes 23 läkare från Kubas internationella Henry Reeve brigad till det översvämningsdrabbade Peru. I oktober 2014 deltog 256 kubaner i kampen mot Ebola-viruset i Västafrika. Sedan jordbävningen 2010 i Haiti har kubanska läkare bistått med hjälp till återuppbyggnad av landets hälso- och sjukvård och i bekämpande av en svår koleraepidemi.

Operación Milagro (Uppdrag Mirakel eller Underverk), som startade 2004 i samarbete med Venezuela, har under sina första tio år genomfört mer än 3 miljoner ögonoperationer på patienter från 34 olika länder (Cubadebate 2014).
Mellan 1986 och 2011 har mer än 26 000 barn och ungdomar som skadades i kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behandlats på Kuba helt gratis.

På Latinamerikanska Läkarhögskolan – ELAM – i Havanna, som grundades 1999, har fram till 2017 28 500 läkare från 103 länder utexaminerats. Av dem kom 170 från fattiga områden i USA.

Utbildning
All utbildning, inklusive universitetsstudier är kostnadsfri. Alla läromedel är gratis.
Skolgång 9-årig obligatorisk skolgång
Alfabetiseringsgrad 100 %. Före revolutionen 1959: 78 %.                Sverige: 99 %
Antal elever/lärare 9 (2018)                              Sverige: 12 (2017) enligt Världsbanken
Universitetsstuderanden 257 347 (2019-20), varav 164 608 (64 %) kvinnor
Utbildningsbistånd till andra länder Kuba har gett bistånd till ett stort antal länder under 60 år inom hälsovård, utbildning och idrott. Mer än en miljon kubaner har deltagit i detta bistånd genom åren. Kuba är det land i världen som ger störst bistånd i förhållande till landets bruttonationalprodukt (över 6 procent).

Mer än 10 miljoner människor i 30 länder har lärt sig läsa med hjälp av den kubanska metoden ”Yo sí puedo” (Ja, jag kan) som introducerades år 2001. (Radio Angulo i februari 2021.)

Religion
Kuba har religionsfrihet, och det finns kristna av olika slag, muslimer, judar, buddhister osv. Den vanligaste religionen är dock Santería som utövas i hemmen. Santería är en sammansmältning av afrikanska riter och katolicism.
Ekonomi
HDI, Human Developmant index 0,783 (2019)   Sverige 0,945 (2019)
Exportländer Kanada, Kina, Nederländerna, Spanien, Venezuela (2020)
Importländer Venezuela, Kina, Spanien, Argentina, Mexiko (2020)
Viktigaste exportvaror Tjänsteexport i form av kubansk sjukvårdspersonal, lärare, idrottstränare med flera. Läkemedel, nickel, tobak, citrus, kaffe
Viktigaste importvaror Olja, mat, maskiner/utrustning, kemikalier
Turism På grund av coronapandemin sjönk antalet utländska turister från ca 4,2 miljoner år 2019 till drygt en miljon år 2020. Flest turister till Kuba kommer från Kanada, ca 413 000 år 2020. Från Ryssland kom ca 74 000 och från USA ca 58 000.
Bruttonationalprodukt BNP per invånare 8 621 US dollar/inv. (2019).   Sverige: 54 508 dollar/inv. (2019).

 

USA:s blockad mot Kuba och utestängningen från internationella kreditinstitutioner minskar drastiskt värdet av Kubas valuta peson på den internationella marknaden, vilket starkt påverkar framräkningen av US dollar av BNP, som är värdet av landets totala konsumtion av produkter och tjänster plus bruttoinvesteringar plus värdet av exporten minus importen.

PPP per invånare 22 377 dollar/invånare, Sverige: 47 862 dollar/inv. (Världsbanken 2015)

PPP i dollar/invånare är köpkraftspariteten. Detta värde ger en mer rättvis bild av välståndet i ett land oberoende av växelkursen och ger ett mått på den mängd av varor och tjänster som kan köpas med de pengar invånarna i landet har att röra sig med. Kubas PPP har visat en stadig uppgång sedan den djupaste kristiden kring 1993.

Levnadsstandard Alla kubaner garanteras basföda till låg kostnad samt avgiftsfri sjukvård och mediciner. Utbildning är kostnadsfri på alla nivåer och inkluderar läromedel, skollunch och logi om så behövs. Flertalet kubanska familjer äger sin egen bostad och betalar en låg amortering, högst 10 procent av lönen. Kultur- och idrottsevenemang är antingen gratis eller så är entréavgifterna låga.
Arbetslöshet 2,2 % (2021)   Sverige: 6,6 % (2021)
Ägande Den ekonomiska verksamheten sker till största delen inom samhällsägda företag eller i kooperativ form.
Utländska bolag Utländska bolag är verksamma inom samriskföretag där Kuba är majoritetsägare.
Valuta Kubansk peso (CUP)
Republiken Kuba
Beslutande organ Högsta beslutande organ och beslutande församling: Nationalförsamlingen; Kubas parlament
Val till Nationalförsamlingen Ledamöterna till Nationalförsamlingen väljs vart femte år i allmänna, hemliga personval och utan medverkan av partier.

Valet 2017-18: 85,65 % valdeltagande

Val till kommunförsamlingarna Valen till kommunförsamlingarna äger rum med 5 års mellanrum efter öppna nomineringar på grannskapsnivå.

Valet 2017: 89,0 % valdeltagande.

Statschef och regering Nationalförsamlingen väljer statschef och regering.
Rösträttsålder 16 år
Årsdagar
1 januari Revolutionens seger 1959
28 januari José Martís födelsedag 1853
19 april Segern vid Playa Girón (Grisbukten) 1961
26 juli Upprorets dag: Attacken mot Moncada-kasernen i Santiago de Cuba 1953
8 oktober Minnet av Che Guevara 1967

Källor, bl.a.:

ONEI – Oficina Nacional de Estadisticas e Información, Kuba – www.onei.gob.cu

Kubas regering – www.presidencia.gob.cu

Den kubanska tidskriften Granma

Statistiska centralbyrån, Sverige – www.scb.se

Folkhälsomyndigheten, Sverige – www.folkhalsomyndigheten.se

www.world.atlas.com

www.indexmundi.com

Världsbanken – https://data.worldbank.org