om Världens längsta blockad

om Världens längsta blockad,

 

USA:s utsvältningsblockad mot Kubas folk går nu mot sitt 60e år, hårdare än någonsin. Den har kostat Kuba omkring 50 miljarder US dollar per år i förlorade intäkter och högre kostnader.

Och trots att hela världen fördömer detta brott mot folkrätten, drar USAs Trump åt tumskruvarna, inte bara mot Kuba utan mot det han kallar ”Tyranniets trojka” med Venezuela och Nicaragua.

USA:s ekonomiska, finansiella och handelsblockad mot Kuba är världens längsta, och mest fördömda. USAs ekonomiska krig mot Kuba startade så fort revolutionen segrat. 1959 bombade USA kubanska sockerbruk och 1960 ströp USA både sin oljeexport till Kuba, och sockerimporten från Kuba. USA försökte också försvaga folk och odlingar med smittsamma sjukdomar. Isolerad från hela världen fick Kuba stöd av Sovjetunionen, räddades från svältkatastrof och fick skydd mot USAs invasionsplaner.

Blockaden har pågått under 60 år, för att svälta ut kubanerna och störta regeringen, med modern språkbruk: regimskifte. All världens handel med Kuba blockeras och utländska bolag som handlar med Kuba tvingas betala mångmiljonböter till USA.

Med folklig uppslutning och Ryssland i ryggen kunde Kuba bygga upp ett socialistiskt samhälle och utveckla Kuba till ett välfärdssamhälle, fattigt men med gratis utbildning och hälsovård för alla och en medellivslängd som Sveriges. Alla framsteg för ekologisk hållbarhet har gjort Kuba till en förebild för folk i Latinamerika och världen.

Och ett hatobjekt för USA-regimen, som genom åren ägnat miljarder åt att köpa så kallade ”dissidenter” i Kuba, för att med uppror utradera detta bevis på att en annan värld är möjlig.

Kuba har samtidigt i Venezuela, efter Chavez tillträde, bidragit till välutbyggd hälsovård, utbildning och samhällsutveckling. Folket har befriats från analfabetism, botbara sjukdomar och gråstarr. Chavez och Fidel blev 2000-talets stora befriare i Latinamerika och Karibien. Folkens maktövertagande förde länderna samman i ett förbund som försvagade USA:s inflytande i världsdelen.

Med Trumps administration går USA nu till offensiv för att återta hela sin ”bakgård”, Latinamerika och Karibien. Obama började, men lite smartare, genom att satsa på fredligt samarbete med Kuba, öppna luckor i blockaden, tillåta USA:s medborgare att resa till Kuba, öppna för viss handel med Kuba, samt förbättrad infrastruktur för internet. Denna varg i fårakläder, hade som syfte att mjuka upp människor för att åstadkomma regimskifte. Blockaden kompletterades med miljardbelopp i bidrag till antikubanska grupper i och utanför Kuba.

EU följde Obamas exempel, normaliserade förbindelserna med Kuba, och inledde ö­msesidigt samarbete. Sverige och andra länder skrev bilaterala samarbetsavtal med Kuba.

Trump-administrationen har återgått till gammal beprövad knölpåkspolitik mot Venezuela och Nicaragua med våldsamma gatuupplopp och sabotage mot livsmedelsförsörjning, utbildning och hälsovård.

Samtidigt skärper man blockaden mot Kuba, täpper igen de hål som Obama öppnade, förföljer de fartyg och länder som handlar med Kuba.

Efter att ha följt Obamas mjukare politik att lätta på blockaden och öppna handel och samarbete med Kuba, har Sverige nu följt Trump-administrationen och gått emot EU som vill utvidga handeln och samarbetet med Kuba.

Detta är inte enda tecknet på undfallenhet från svenska regeringens sida inför USAs anspråk. Närmandet till NATO och Värdlandsavtalet med USA, samt ”erkännandet” av en USA -utnämnd president för Venezuela, är andra klandervärda övergrepp mot svenska folkets strävan efter fred, suveränitet och utveckling.

Vi protesterar mot USA:s omfattande och systematiska kränkningar mot folkens självbestämmande och mänskliga rättigheter. Och mot vår egen regerings medlöperi.

Eva Björklund

4 juli, på Stortorget i Stockholm