Öppet brev från kuban i Sverige till Ulf Kristersson

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

Bästa statsminister Ulf Kristersson, 

Den 9 juni 2023 publicerades en artikel i ”Periódico Cubano” som tillkännagav att de svenska förtroendevalda Markus Wichel och Björn Söder ska begära att  regeringen stoppar EU-finansiering till Kuba. Det på grund av den påstådda användningen av dessa medel av Kubas regering för att förtrycka det kubanska folket. Detta är helt falskt. Begäran är baserad på en rapport utan några bevis för sådana påståenden.

De förespråkar också att den kubanska regeringen ”inte ska erkännas som den legitima representanten för det kubanska folket.” Detta överskrider alla gränser för rationellt förnuft ur politisk och juridisk synvinkel. Detta förslag är så meningslöst och absurt att det sätter den traditionella svenska politiken för internationellt samarbete ur spel.

Jag är kuban till födseln och svensk genom naturalisering, vilket ger mig dubbel rätt att med detta brev konfrontera alla avsikter att hindra goda förbindelser mellan mina två hemländer: Kuba och Sverige.

Sverige får inte dras in i USA:s felaktiga strategi att isolera och blockera Kuba, med sina negativa konsekvenser för det kubanska folkets välbefinnande. Sverige bör inte engagera sig i den antikubanska politiken, främmande för den svenska traditionen av samarbete och solidaritet i den internationella sfären. I stället behöver Sverige avvisa all inblandning i Kubas inre angelägenheter och fördöma alla tvångsåtgärder som drabbar det kubanska folket, såsom USA:s kommersiella, ekonomiska och finansiella blockad mot Kuba.

Jag anser att det är kontraproduktivt att personer som Orlando Gutiérrez Boronat, som inte har mandat eller representerar det kubanska folket får tala på Kubas vägnar, ges legitimitet genom att låta honom att delta och tala i vårt parlaments aktiviteter eller forum.

Jag är villig att tala i vårt parlament för att framföra mina synpunkter om hur Sverige behöver arbeta gentemot Kuba utan att åsidosätta de samarbetsprinciper som traditionellt präglar svensk internationell politik.

Med Vänliga Hälsningar
Henrik Hernandez

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72