Öppet brev till Bolsonaro från en kubanska läkare. Och: fler läkare eller färre?

”Bolsonaro, min vän, när Ni säger att Kuba lägger beslag på min lön tänker jag på följande:

Jag accepterade villkoren i detta kontrakt av egen fri vilja och eget beslut. Tack vare dessa pengar kan min mor, mina syskon, syskonbarn, kusiner, farbröder, mostrar, grannar, hela min familj, de är alla garanterade hälsovård utan att behöva betala något. Jag är medveten om att min utbildning till läkare varit tack vare offentliga universitet i hela Kuba. I universitet där barn till snickare, advokater, bönder, brevbärare, läkare, tjänstemän osv delar samma lektionssalar utan hänsyn till kön, hudfärg, ideologi eller rikedom. Det, Bolsonaro, kallas jämlikhet. Något som Ni inte känner till, eftersom det inte förekommer i ett land där korruption och politikernas privilegier behärskar alla Brasiliens resurser. Jag har modet att arbeta för det brasilianska folket även om jag inte får de pengar som Ni pratar om. För jag arbetar inte bara för pengar.

Jag arbetar för att jag gillar mitt yrke, för att jag aldrig tänkt att göra mig rik på de fattigas bekostnad. För att jag aldrig kommer att använda politik för att berika mig. För att jag aldrig kommer att lura de fattiga med falska löften. För att jag aldrig kommer att sprida hat och diskriminering. För att jag tänker igenom innan jag pratar så att jag inte ska behöva göra det som ni gör, ber om ursäkt varje dag för alla galenskaper Ni säger. Jo, jag kan ta hit någon från min familj, men jag gör det inte, herr Bolsonaro, den fattige måste prioritera i livet och för mig är denna prioritet att hjälpa min familj hellre än att lägga pengar på en flygbiljett när jag vet att det finns saker vi bättre behöver.

Även om ni har stöd av en liten del av mina kollegor, som av politiska och ekonomiska skäl anser att det är bättre att berika sig med pengar än med kärlek, erfarenheter, moraliska värden, patriotism, värdighet. Jag behöver inte gilla min lön i Kuba. Jag behöver inte gilla det politiska systemet i Kuba. Men jag behöver inte heller prata illa om mitt land.

Jag såg detta också bland fattiga brasilianare, de som utgör en majoritet i landet. De tycker om Brasilien, byn där de föddes. Men säkert skulle de vilja att detta Brasilien som de bär i sitt hjärta skulle ha jämlikhet, vara utan fattigdom, utan hunger, utan diskriminering, utan våld, utan korruption, med tillgång till bra hälsovård och utbildning. Men trots det tycker de om sitt land Brasilien med alla dess brister.

Herr Bolsonaro säger att kubanerna ”drar sig ur programmet ’Fler Läkare’ för att de inte vill ändra denna absurda situation som är ett brott mot de mänskliga rättigheterna.” Nej, Bolsonaro, det som verkligen kränker de mänskliga rättigheterna är att beröva människor tillgång till hälsovård på grund av att Ni inte är överens om politisk ideologi. För att Ni vill ändra reglerna utan att fråga dem som gynnas av programmet om kubanerna gör arbetet som det bör göras. För att här, i Brasilien, har vi inhemska handledare, vi genomgår en familjeläkarutbildning och allt sker under överinseende av utmärkta brasilianska yrkespersoner.

Vi är inte placerade varsomhelst för att arbeta godtyckligt, efter våra egna nycker. Nej. Nu säger Ni att vi är förklädda till läkare. Den ende som är förklädd här är Ni min herre och alla de som stöder denna absurda uppfattning. Herr´n kämpar bara för överklassens privilegier, den politiska klassens privilegier. Beklämmande! Ja, herr Bolsonaro, det som är beklagligt är att se hur en typ utan kunskap om något, bortsett från vapen, lyckas bli vald till president. Och än mer beklagligt är att veta att till och med en del fattiga röstade på er. Gud, ta hand om de fattiga. Gud ser Brasilien. Den som studerade i böckernas epok, den som studerade i epoken när undersökningar beskrevs i böcker och inte på Google eller Internet, de förtjänar respekt. Den som kämpar för liv och sörjer döden hos en människa förtjänar respekt. Den som varit där för att hjälpa de sjuka, förtjänar respekt. Den som varit långt från sin familj för att återge leendet till en gamling eller ett barn förtjänar respekt. Är det inte dags att ta av skygglapparna? Det är absurt att 66 länder har glädje av vårt arbete och ni påstår att vi klär ut oss till läkare. Än värre är att tvivla på att någon inte skulle vilja behandlas av en kuban.

Jag kräver respekt för mina kollegor. För mitt folks fria val. För de fattiga och outbildade. För offentlig sjukvård. Jag ber också att Ni ska studera vad det betyder att älska sin nästa. Vad fosterlandet betyder. Vad värdighet betyder och vad respekt för fritt tänkande betyder. Vad det betyder att vara president också för de fattiga brasilianarna och inte bara för de rika och mäktiga. Hälsa och långt liv önskar jag herr´n. Gud välsigne er och ert folk.”

Fler eller färre läkare, det är frågan

Det berättas att en bonde från ursprungsbefolkningen i Bolivia 2006, som återfått synen tack vare kubanska läkare, svarade på en fråga från en journalist om han ”inte var rädd för de kubanska kommunisterna?” Han svarade: ”Tja, i tio år kunde jag inte se och ingen brydde sig om min situation. När jag nästan hade förlorat hoppet om att någonsin kunna se igen kom de kubanska läkarna och opererade mig utan kostnad. Tack vare det kan jag se er just nu. Jag kan inget om politik, men om detta är kommunism, då säger jag ’leve kommunismen’”. De som var närvarande berättar att då avbröts intervjun, som aldrig publicerades i den desinformationstidning i Florida som gjorde reportaget.

Flera år efteråt framhöll Bolivias president Evo Morales framgångarna för ”Operation Mirakel” och berättade att sedan 2006 hade drygt 700 000 ögonoperationer gjorts i landet. Kan man föreställa sig ett sådant mirakel kommande från ett land med ett invånarantal på bara 11 miljoner?

Som många vet är ”Operation Mirakel” ett humanitärt projekt som skapades på initiativ av Fidel Castro och Hugo Chávez, med syftet att hjälpa människor som inte hade resurser till medicinsk behandling för olika synproblem. Kostnaderna för programmet bärs helt och hållet av Kuba och Venezuela.

Evo Morales sade, med syftning på Kubas hälsovårdshjälp till Bolivia: ”Kuba har opererat våra bröder och systrar utan att be om något i utbyte. De äger inte företagen i Bolivia, de är inte herrar till våra naturresurser. Det kallas solidaritet.”

”Operation Mirakel” är ett av de hundratusentals humanitära projekt som Kuba lanserat sedan mer än 50 år tillbaka, utan att tjäna pengar på det. Desinformationsmedierna förtiger det på samma svekfulla sätt som de ignorerar den omänskliga blockaden mot Kuba, som bland annat kraftigt slår mot det kubanska hälsovårdssystemet.

600 000 kubaner, av dem fler än 400 000 inom hälsovården, har arbetat i 164 länder. Vilket annat land har gjort så mycket för hälsovården i världen som Kuba?

Därför smärtar och upprör det dessa dagar när några, samma som alltid plus några till som anslutit sig, pratar om att den kubanska staten utnyttjar läkarna för att berika sig. För några dagar sedan tog det kubanska Hälsovårdsministeriet beslutet att avbryta programmet ”Fler läkare” som svar på förolämpningar och förändringar som Brasiliens valde president Jair Bolsonaro försökte tvinga på oss. De bryter mot det avtal som ingicks med WHO 2013 och förnyades 2016 mellan Kuba och Panamerikanska Hälsoorganisationen, en del av WHO.

På ett föraktfullt och hotfullt sätt annonserade Bolsonaro att han skulle ändra på villkoren för att han var ”bekymrad för den kubanska personalens civila rättigheter.” Hur är det möjligt att så få frågar sig varför denne högerextremist skulle bekymra sig för de kubanska läkarnas rättigheter, när på grund av hans beslut miljontals brasilianare inte längre kan räkna med hälsovård? Ett beslut som ingen människa med sunt förnuft kan förklara.

Tror ni att Bolsonaro och Brasiliens Läkarkollegium kommer att garantera Amazonas´ indianer hälsovård, som de hittills fått tack vare kubanerna? Var fanns de brasilianska läkarna innan kubanerna kom?

Vad är det för slavar (som Bolsonaro kallar de kubanska läkarna) dessa läkare som får dubbel ersättning? Dels får de ett bidrag i Brasilien högt över det som de får i Kuba och dessutom får de 100 % av sin lön i Kuba. De behåller sin arbetsplats, dessutom får dessa slavar i programmet ”Fler läkare” sina kostnader täckta för bostad, mat, transporter och försäkringar.

Mediekampanjerna mot Kuba har nått skamliga nivåer. Nu räcker det inte med att stå ut med den skändliga och inhumana blockaden. Nu räcker det inte med alla aggressioner som det kubanska folket utsatts för under 60 år. Nu är uppgiften att förtala den kubanska internationalismen. I detta tjänar den skamlige personen som heter Bolsonaro.

Här är vi nu. Tack vare desinformationsmedierna i länder som Brasilien har landet fått en president som Bolsonaro och det brasilianska folket har från och med nu fått ”Färre Läkare.”

Justo Cruz och Yonner González Infante (nedkortat), ZonaFrank 181120

https://zonafrank.wordpress.com/2018/11/20/brasil-carta-abierta-de-un-medico-cubano-a-jair-bolsonaro-cuba-maismedicos-cubacoopera/

https://zonafrank.wordpress.com/2018/11/20/mas-medicos-vs-menos-medicos-esa-es-la-cuestion-por-justo-cruz/