Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/oppet-brev-till-eu-parlamentet-fran-svensk-kubanska-foreningen/
Export date: Thu Dec 9 6:19:37 2021 / +0000 GMT

Öppet brev till EU-parlamentet från Svensk-Kubanska Föreningen
Öppet brev till EU-parlamentet från Svensk-Kubanska Föreningen

"Regeringens tillslag mot protester och medborgare på Kuba". Det är titeln på en punkt som är upptagen på Europaparlamentets dagordning torsdagen den 16 september.

Den grupp som står bakom denna punkt lider uppenbarligen sådan brist på känsla för demokrati att den har valt en rubrik som dikterar vilken slutsats debatten ska komma fram till om händelserna på Kuba den 11 juli: “Regeringens tillslag”!

Men det skedde inget tillslag. Det fanns manifestationer av missnöje med levnadsförhållandena under Covid19-pandemin, missnöje med de svårigheter som orsakats av den nedstängda turismen under pandemin och de ekonomiska konsekvenserna för Kubas folk av att USA:s president Biden fortsätter Trumps upptrappade blockad mot Kuba.

Några hundra deltog i protester som påverkades av alla tweets som strömmade in från utlandet från tusentals automatiska falska konton i sociala medier. Folk uppmanades att angripa polisen, förstöra bilar och egendom. Det kubanska folket reagerade mot detta och bokstavligen fyllde gatorna med tiotusentals människor till stöd för sin regering. Dessa bilder visades knappast i västerländska medier. Om de visades kallades de för regeringskritiska protester.

Det förekom en del våld. De som gjort sig skyldiga till plundring, skadegörelse eller våld är föremål för polisutredning och domstolsförfaranden som liknar dem vi har i Europa. Västmedias propaganda om tortyr, dödade och försvunna människor på Kuba är lögn. Detta är något som för närvarande förekommer i länder som Colombia.

Initiativtagarna till denna debatt i Europaparlamentet har som syfte att samla parlamentet bakom en resolution som fördömer Kuba för alla slags osanna onda saker. En sådan resolution skulle vara skamlig för Europa. Den skulle vara hycklande och destruktiv.

I stället måste Europaparlamentet agera för att stödja den fortsatta utvecklingen av samarbetet med Kuba.

  • Öka sitt aktiva stöd till Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba. Initiera samarbetsprojekt.

  • 184 stater röstade den 23 juni i FN för att USA måste häva sin blockad av Kuba. Europaparlamentet och dess ledamöter måste sätta press på USA att göra detta. USA:s president har befogenhet att ge en exekutiv order för att omedelbart upphäva Trumps 243 extra sanktioner mot Kuba. USA:s blockad strider mot internationell rätt. Den är extraterritoriell och olaglig. EU har lagar och förordningar för att motverka blockaden och måste tillämpa dem för att skydda sina medborgare och företag.

  • Utveckla Europaparlamentets parlamentsgrupp för vänskap mellan EU och Kuba för utbyte och förståelse och bidra till kontakter mellan parlamentariker och ledare i EU och Kuba.

  • Främja trepartssamarbete mellan EU/EU-länderna, Kuba och fattiga länder i syd som är i behov av utvecklingsstöd, vare sig det gäller hälsovård, utbildning eller andra behov. EU har teknik och finansiering, Kuba har läkare och andra specialister med stor praktisk erfarenhet av att arbeta i länder i syd.


Världen har enorma uppgifter framför sig när det gäller miljö, klimatförändringar, katastrofberedskap, pandemier, flyktingar, konflikter osv. Vi i EU bistår, och det gör också Kuba. Kuba är en liten ö men har mycket att ge världen. Konfrontationspolitik är destruktiv för mänsklighetens framtid. Praktiskt samarbete är en vinst för alla. Låt oss välja samarbete och vänskap!

Svensk-Kubanska Föreningen, 210915

SOLIDARITET!


HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0
Post date: 2021-09-16 10:06:02
Post date GMT: 2021-09-16 09:06:02

Post modified date: 2021-09-16 10:06:02
Post modified date GMT: 2021-09-16 09:06:02