margotwallstrom_fotoKarlNordlund_regeringskansliet

margotwallstrom_fotoKarlNordlund_regeringskansliet

Foto: Karl Nordlund, Regeringskansliet