Optimistiskt årsmöte för Svensk-Kubanska Föreningen

Från årsmötet då representanter för ALBA-länderna Bolivia, Kuba och Venezuela deltog.

Lördagen 10 mars höll Svensk-Kubanska Föreningen sitt årsmöte i Stockholm. Den nationella styrelsen, ombud från hela landet och Kubaaktivister fyllde lokalen på Solidaritetshuset. Vi var betydligt fler än förra året.

Mötet konstaterade att vi blivit fler medlemmar under året som gått och att vi haft ett stort antal aktiviteter till stöd för Kuba. Solidariteten med Venezuela har stärkts. Vi har, bland mycket annat, lanserat vår nya hemsida www.svensk-kubanska.se

I Verksamhetsplanen för 2018 betonas vikten av fortsatt ökning av antalet medlemmar för att kunna stärka och sprida vårt arbete. Kampen mot USA:s blockad, arbetet för att USA ska lämna sitt tortyrläger Guantanamo och återlämna området till kubanerna och kravet att USA upphör med sin undergrävande verksamhet står fortsatt i centrum för vårt arbete. Samtidigt måste vi öka informationen om det hårt ansatta Venezuela och övriga ALBA-länder.

Efter själva årsmötet hölls en kort, men värdig, hyllning till Hugo Chávez, som avled för i dagarna fem år sedan. De korta anförandena om hans betydelse hölls av representanter för Svensk-Kubanska, Kuba, Venezuela och Bolivia. (en länk finns längst ner i denna notis).

Både vid hyllningen och vid efterföljande program fanns Venezuelas och Kubas ambassadörer, Milena Santana respektive Rosario Navas, med. Dessutom också första sekreteraren vid Bolivias ambassad Isidora Coria. Diplomaterna gavs tillfälle att redogöra för utvecklingen i regionen och svara på frågor från en intresserad publik.

Under eftermiddagen och kvällen kunde vi lyssna till ett fascinerande tal om Kubas avgörande insatser i Afrika, som kulminerade i segern över Sydafrikas apartheidtrupper för 30 år sedan. En hjärtevärmande dokumentär om Kubas/Venezuelas ”Operation Mirakel” visades. I detta projekt har Kuba och Venezuela räddat och återställt synen på närmare fyra miljoner människor i en lång rad länder. Och det utan kostnad för patienterna. Också detta en fantastisk insats som visar vad ett litet land kan göra om viljan finns.

Kvällen avslutades med festmiddag under trivsamma former. Hälsningar till Svensk-Kubanska framfördes från representanter för Kuba, Venezuela, Kommunistiska Partiet, web-tidningen e-folket och Kvarnby Folkhögskola.

En föryngrad Föreningsstyrelse började redan dagen efter att i optimistisk anda ta itu med de många och stora arbetsuppgifterna som väntar.