This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Mon Apr 15 2:17:10 2024 / +0000 GMT

Optimistiskt årsmöte
Optimistiskt årsmöte 2022

Lördagen 12 mars hade Svensk-Kubanska Föreningen sitt årsmöte. Ombud från Umeå i norr till Malmö i söder fanns på plats. Medan det förra årsmötet hölls på nätet var det i år ett ”hybridmöte”, med deltagare både på plats i Stockholm och via nätet. Det fungerade klockrent. Totalt deltog ett 100-tal personer under dagen. De många deltagarna gick igenom det gångna året och kunde konstatera att 2021 var ett mycket lyckat år.

Med tanke på situationen i världen slogs det fast att Svensk-Kubanska inte bara är en del i den anti-imperialistiska rörelsen, utan också en aktiv del av den breda fredsrörelsen.

Några höjdpunkter från förra året:

·       Vi fortsätter att öka i antal medlemmar för 5:e året i rad. Det är mycket glädjande och ger oss stärkta resurser och utökade möjligheter att nå ut med vårt budskap.

·       Under 2021 avslutades kampanjen ”En container till Kuba”. Resultatet var långt över plan, som gick ut på att skicka en 20-fots container. Istället kunde vi skicka iväg två stora 40-fots containrar. Flera nya aktivister drogs in i arbetet som också resulterade i nya medlemmar.

·       Fram till årsskiftet hade vi också kampanjen ”1 miljon kanyler till Kuba!” Vi ville visa på de enorma svårigheter som blockaden ställer till med mitt under brinnande pandemi. Också här överträffades målet och vi kunde skicka inte en, utan 1,7 miljoner, kronor till Kuba för att bekämpa Coronautbrottet.

Vid valet till styrelse fortsatte den glädjande föryngringen. Styrelsen utökades också med tanke på det växande antalet medlemmar och de uppgifter vi ställer oss. Verksamhetsplanen diskuterades och här planeras såväl en ny containerkampanj som en i landet turnerande ”Kubabuss”.

Vi kommer att efter förmåga delta i de internationella kampanjdagar som arrangeras mot blockaden i Europa, såväl 26 – 27 mars som 2 -3 april.

Våra aktiviteter och initiativ i samband med det årligen återkommande Fredsloppet diskuterades och ska utökas till fler orter. Utbyggnaden och stärkandet av Föreningen fortsätter.

Efter själva årsmötet talade Kubas ambassadör Alba Soto och konsuln Yohana Cordero. De uppehöll sig mycket vid den progressiva familjelag som nu diskuteras runtom i Kuba på tusentals möten ute i bostadsområdena. Här ger befolkningen sina synpunkter och återremitterar lagförslaget som omarbetas utifrån förslagen Längre fram i år blir det en folkomröstning om lagen. Så fungerar deltagardemokratin i praktiken!

Föga förvånande berättade de kubanska gästerna om den för ekonomin så förödande blockaden och kampen mot denna. I det arbetet spelar solidaritetsorganisationerna i världen, som Svensk-Kubanska, en viktig roll. Dels för att upplysa om detta mångåriga folkrättsbrott och dels för att väcka opinion mot det långsamma folkmord som blockaden utgör. I sammanhanget tackade kubanskorna för solidariteten och det omfattande arbete som Svensk-Kubanska utför. 

Efter anförandena var det tid för frågor. Dessa spände över ett vitt fält från Latinamerikas integration till kriget i Ukraina.

Kvällen avslutades med middag och levande musik från en rad artister. Hälsningar till Svensk Kubanska framfördes från SKP, Kommunistiska Partiet, Kvarnby Folkhögskola och Movimiento Comunal i Nicaragua.

Det var ett positivt årsmöte med god stämning och konstruktiva förslag. Avslutningen på kvällen med mat och underhållning lämnade en fin eftersmak och ökad kampvilja. Dagen efter, på söndagen, hade den nyvalda styrelsen sitt första möte. Det var positiva tongångar och många idéer om hur vi arbetar vidare behandlades.

Vi vill gärna uppmana dig som ännu inte är medlem att komma med i Föreningen i kampen för internationell rätt och mot blockaden. 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

 

 


Post date: 2022-03-15 08:52:58
Post date GMT: 2022-03-15 07:52:58
Post modified date: 2022-03-15 08:52:58
Post modified date GMT: 2022-03-15 07:52:58

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com