This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Fri Jun 14 21:33:41 2024 / +0000 GMT

Orättvisa val i Nicaragua?
Orättvisa val i Nicaragua?

I november går Nicaragua till val. De är ifrågasatta och förtalade långt innan dess. Låt oss titta på realiteterna.

1.            Vallagarna i Nicaragua instiftades av den senaste högerregeringen som var vid makten mellan 2001 och 2006. Men nu passar de inte högern, sedan FSLN vann valet 2006.

De senaste ändringarna handlar om att minst 50 procent av kandidaterna ska vara kvinnor. Mot det protesterar oppositionen! En annan ändring gör det förbjudet för politiska partier att finansieras från utlandet. Något som gäller i de flesta länder.

2.            Den Nicaraguanska oppositionen är som ett hundslagsmål. De representerar mycket små sociala grupper. Deras partier existerar knappast bortsett från under valrörelser.

Det finns 19 legalt erkända partier, varav FSLN (Sandinisterna) är ett. Ytterligare 16, varav flera representerar ursprungsbefolkningen, är allierade med FSLN. Enbart två oppositionspartier har registrerat sig och de bråkar inbördes. 

De tror inte själva på att de kan vinna över Daniel Ortega. De bråkar inbördes för att försöka bli 2:a, vilket ger förmåner enligt vallagen, som alltså infördes av högern.

En våldsam del av oppositionen försökte att med våld ta makten 2018 och krävde att regeringen skulle förhandla med dem. Men de var inga partier utan NGO:er,  ”civilsamhället”, finansierade av USA.

3.            Rättsprocessen mot Chamorro-stiftelsen och dess medlemmar är inte något ”lawfare”-påhitt. (Att med juridiska finter avlägsna opponenter, något som högern i Latinamerika gjort i en lång rad länder). Det handlar om penningtvätt i och med att stiftelsen agerade som ett oppositionsparti utan att vara det. Det fick uttryckligen finansiering från USA.

Lagen som begränsar utländsk finansiering av politiska aktiviteter kräver att stiftelsen registrerar sig som ”utländsk agent” för att kunna arbeta legalt och fortsatt ta emot pengar. Men de ville inte göra det då det skulle diskvalificera dem politiskt. Istället ägnade de sig åt penningtvätt. Denna är väl dokumenterad i deras egen bokföring.

4.            De före detta sandinister som är fängslade är inte någon intern opposition mot Daniel Ortega. Det är personer som lämnade FSLN för 30 år sedan när de förlorade valet. De är anklagade för landsförräderi eftersom de olagligen konspirerat med USA för att störta landets regering.

5.            Den politiska miljön i landet är inte som i Europa. De allra flesta har rötterna på landet och från indoamerikanska etniciteter. 40 procent är bönder och lever av den jord som Sandinisterna delade ut efter 1979. Ytterligare 30 procent bor på landet i småsamhällen och vissa stadsdelar i Managua. Den stora massan av alla dessa är sandinister sedan revolutionen 1979, tack vare den politik som FSLN fört och som inneburit höjd levnadsstandard, framförallt inom hälsovård, utbildning, eltillgång, vägar, mat till alla, stöd till familjerna, miljömässig utveckling och jämlikhet mellan könen. Dessa människor är inte ett dugg intresserade av ifall fru Cristiana Chamorro och hennes kompisar sitter inne. 

Det finns en liten grupp vita med spanskt ursprung, de flesta av dem rester från Somoza-oligarkin och de sektorer som tjänade Somozadiktaturen. Dessa är fanatiska motståndare till sandinismen. Men det enda sätt denna grupp skulle kunna återta makten är genom en USA-intervention för att störta landets regering. Och det är vad denna grupp vill.

I övrigt finns en liten urban medelklass som uppkommit tack vare de ekonomiska framsteg som gjorts under Daniel Ortegas regering mellan 2007 och 2018. Denna process bröts av kuppförsöket 2018.

6.            Den sociala och politiska verkligheten är att Daniel Ortega och FSLN kommer att vinna i november bekvämt med långt över 50 procent av rösterna.

Fängslandet av oppositionella, med bindningar till USA, som själva kallar sig ”prekandidater” (kandidater som inte är inskrivna som sådana eftersom registrering skedde 28 juli) handlar inte om något förtryck för att FSLN ska vinna valet.

I de mest fördelaktiga opinionsmätningar får Chamorro (om man utgår från att hon är den enda oppositionskandidaten) 21 procent av rösterna. I de minst fördelaktiga får hon (och hennes parti, som ännu inte finns) knappt 5 procent.

Det finns ingen folklig mobilisering i protest mot fängslandet av Chamorro och hennes medhjälpare.

7.            De mest konservativa delarna av katolska kyrkan stod från predikstolarna öppet bakom kuppförsöket 2018. Idag intar kyrkan en mer tillbakadragen opposition och uppmanar till fred. Allt talar för att påven intervenerade med Vatikanens sedvanliga diskretion. De mest våldsamma prästerna avsattes. Påvens budskap sprids och framhålls positivt av regeringen.

8.            Det finns ingen social massbas för flera partier. Det beror på att det är en liten spridning i samhället mellan de olika sociala klasserna. Den överväldigande majoriteten är fattiga bönder som exploaterats genom historien såväl av den nykoloniala kapitalismen under Somoza som under de nyliberala regeringarna 1991 – 2006.

Det finns en liten minoritet av rika, varav några mycket rika. De är motståndare till sandinismen, men den stora majoriteten av befolkningen är sandinister för att de sett en stadig förbättring av sin livskvalitet.

9.            Det finns fler än 80 TV-kanaler. Flera är privata (kanalerna 10, 12, 14, 23) som uttrycker varierande grad av opposition. Kanal 10 är den våldsammaste och där är det vanligt att höra att ”diktatorn Daniel Ortega är en brottsling som mördar bönder”. Och kanalen får fortsätta att verka.

Katolska kyrkan har en egen kanal som sänder vad de vill. Likaså kan man följa Vatikanens spanskspråkiga TV-kanal. Dessutom kan man fritt se CNN, Euronews, spanska TVE, Colombias Caracol, olika mexikanska kanaler, Telesur, RT och kinesiska CGTN på spanska.

Den enda TV-kanal som stängdes ner var efter att den uttryckligen gav instruktioner i realtid för hur kuppmakarna skulle agera och uppmanade dem att de skulle tända på och förstöra offentliga byggnader och attackera sandinister under kuppförsöket 2018.

10.          Dagstidningen La Prensa är begränsad helt enkelt för att det inte finns tidningskiosker för tidningar eller gatuförsäljare av tidskrifter. Tidningen sprids via prenumerationer till över- och medelklass. Den överväldigande majoriteten läser inte papperstidningar. La Prensas digitala upplaga publiceras dagligen utan problem.

11.          Hur förklarar vi då att denna verklighet möts av en världsomfattande medial kampanj som försöker inpränta bilden av en kommunistisk diktatur som undertrycker pressfriheten, fängslar oppositionskandidater som skulle vunnit valen och förföljer sandinister som motsätter sig Daniel Ortega?

Denna kampanj av fake-news från de multinationella nyliberala oligopolerna är inget annat än en ny typ av bombardemang riktat mot en självständig nation och ett självständigt folk under det tredje världskrig som är på gång.

Vi lever i ett krig som dels handlar om geopolitisk fördelning mellan olika makter och dels ett globalt krig som förs av den ekonomiska makten mot jordens fattiga. Syftet är att beröva de fattiga deras bestämmanderätt över de allt färre naturtillgångarna.  

Vad mer kan dessa folk göra än att försöka försvara sig med sina egna lagar när en utländsk makt försöker framkalla ett inbördeskrig för att störta regeringen och förstöra landets sociala system?

Ekonomen Mario Firmenich i Digital 19.com 210719 (redigerad och nedkortat, översatt av Z.Tiroler)

13 realidades que explican la situación de Nicaragua

SOLIDARITET!

HÄV BLOCKADEN! EN MILJON KANYLER TILL KUBA!

Nu driver vi kampanjen ”en miljon kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72

Ta ett steg till och bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

 

 

 


Post date: 2021-09-22 17:24:59
Post date GMT: 2021-09-22 16:24:59
Post modified date: 2021-09-22 17:47:47
Post modified date GMT: 2021-09-22 16:47:47

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com