Över 30 000 colombianer har fördrivits från sina hem under 2018

Antalet internflyktingar på grund av den väpnade konflikten i Colombia är större än för hela befolkningen i Costa Rica, enligt FNs flyktingkommissariat UNHCR, som tillsammans med institutioner i det sydamerikanska landet stöder ett projekt för att hjälpa offren som nu befinner sig i informella bosättningar.

Mellan januari och november i år har över 30 500 colombianer tvingats att flytta, enligt en UNHCR-rapport. Till denna siffra kommer de 7,7 miljoner internt fördrivna personer som den väpnade konflikten har orsakat sedan 1985.

Detta antal är större än hela Costa Ricas befolkning, och från det nationella systemet för att hjälpal offren erkänner man att i vissa delar av landet upphör inte fördrivningarna.

Sedan 2018 stöder FNs flyktingkommissariat, ​​tillsammans med de colombianska institutionerna, ett projekt för att hjälpa de offer som befinner sig i informella bosättningar. För närvarande är programmet verksamt i nio samhällen i fem kommuner och gynnar ca 10 000 personer.

”Det här programmet gör verkligen stor skillnad för livet i dessa samhällen. Det kan bli ett modellprojekt för senare tillämpning i andra samhällen”, säger Jozef Merkx, representant för UNHCR i Colombia.

UNHCR-data bekräftade att år 2017 hade Colombia återigen flest internt fördrivna i världen. Den globala trendrapporten, som presenterades av flyktingkommissariateti juni 2018, visade att under 2017 hade 91 431 personer fördrivits i Colombia.

En rapport från ombudsmannen i juli visade att minst 17 825 personer fördrevs i Colombia under första halvan av 2018, av skäl som rör den väpnade konflikten i elva av de 32 departementen i landet.

Det mest drabbade departementet är Norte de Santander, där 54 procent av fördrivningarna ägt rum, utöver departementen Antioquia, Córdoba, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Risaralda, Guaviare, Arauca och Meta.

Cubadebate 181227

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/12/27/mas-de-30-mil-colombianos-fueron-desplazados-de-sus-sitios-de-residencia-en-2018/#.XCeMrC1iRE4