Över åtta miljoner venezuelaner deltog i valetÖver åtta miljoner venezuelaner deltog i valettill den Författningsskrivande Församlingen     

I delstaterna Tachira och Mérida, andinska gränststater till Colombia, tvingades de röstande att korsa floder och berg för att utnyttja sin demokratiska rätt att gå och rösta.

I delstaterna Tachira och Mérida, andinska gränststater till Colombia,tvingades de röstande att korsa floder och berg för att utnyttjasin demokratiska rätt att gå och rösta.
TEGUCIGALPA / 2017-07-30 / Enligt det Nationella Valrådet CNE, var valdeltagandet 41,53 procent, drygt åtta miljoner röstande (8 089 320). Resultatet är imponerande med tanke på att den politiska högeroppositionen har fört ett bokstavligt krig mot regeringen och med våld och fascistisk terror försökt skrämma venezuelanerna att stanna hemma och inte delta i valet.
Den andra faktorn är de utländska stormakterna som i en aldrig tidigare process har utövat en press mot ett val. Den anti-venezuelanska Världsfronten, med Donald Trump i spetsen, har hotat med sanktioner, några har talat om att USA ska upphöra att importera de 700 000 fat venezuelansk olja som dagligen transporteras över Karibien till USA. EU har följt Trump i spåren i en förnedrande underordning av EUs utrikespolitik till State Departement.
De drygt åtta miljoner som röstade kan jämföras med oppositionens okontrollerade ”folkomröstning” den 16 juli som slutade på 7,4 miljoner röster, röster och egentillverkade vallängder som samma kväll brändes av arrangörerna.
Någon kanske säger att de åtta miljoner röstande i dag ändå inte ens var hälften. Men en jämför siffra som ger mer rättvisa åt dagens val är det val till som arrangerade till den Författningsskrivande Församlingen den 25 april 1999, året efter att Hugo Chavez hade valts till president.

Då röstade 4 129 547 venezuelaner eller 37,65 procent av valmanskåren som uppgick till 11 022 031 röstberättigade.

De drygt åtta miljoner som röstade i dag är 41,53 procent av valmanskåren som i dag, 2017, uppgår till 19,4 miljoner röstberättigade venezuelaner.

Dick Emanuelsson 170730