Överväldigande stöd till Kubas nya grundlag

Igår, söndag, gick kubanerna till folkomröstning om sin nya Grundlag. Den har utarbetats under lång tid och i höstas hade alla kubaner möjligheter att tycka till på tusentals möten runt om i landet. Diskussionerna medförde en lång rad förändringar i det ursprungliga förslaget. Nu röstade alltså kubanerna om den Grundlag som ersätter den från 1976.

USA har, via sociala medier, drivit en kampanj för att få kubanerna till att rösta ”nej”. Det har också de väststödda ”dissidenterna” och ”oppositionen” gjort. Katolska kyrkan har haft invändningar och gått emot delar av förslaget.

 

Antalet röstberättigade  9,3 miljoner

Antalet röstande              7,848 miljoner   dvs. 84,4 %

Antalet ja-röster              6,816 miljoner    dvs, 86,85 %

Antalet nej-röster           0,706 miljoner     dvs. 9 %

Antalet blankröster        0,199 miljoner      dvs. 2,5%

Antalet ogiltigförklarade 0,127 miljoner    dvs. 1,68%

Av alla röstberättigade (alltså 9,3 miljoner) sade 73,3 % ”ja” till den nya Grundlagen.

Det betyder att kubanerna med överväldigande majoritet sagt JA till sin nya Grundlag och NEJ till USA och deras agenter.

Telesur med flera 190225

86 % Votes For New Constitution