Palestina och Kuba: samma kamp

Foto: Mohammed A. Abu Srour.

Palestina och Kuba: samma kamp

Benay Blend,  från University of New Mexico, skrev denna text 2021 i Palestine Chronicle. Den är högaktuell idag.

”Människor är ’nyanserade’ och pratar om ’båda sidor’, sedan störtas en regering och ett land faller i förödelse och de finns ingenstans att hitta.” Detta citat från Hood Communist sammanfattar imperialismens och kolonialismens historia i det globala syd.

När det gäller Palestina har ”bägge sidor-ismen” en lång och föga ärorik historia. Som Ramzy Baroud påpekar har föreställningen om en ”konflikt” med två lika ansvariga sidor aldrig varit tillämplig på ockupationen, en situation där det förekommer ensidig aggression från ockupantens sida som möts av berättigat motstånd från den andra sidan.

Foto: Mohammed A. Abu Srour.

En lösning är bara komplicerad”, tillägger Salaita, ”i den mån många människor (inom kolonin och över hela världen) drar nytta av palestiniernas förnekade besittningsrätt och uppvisar en våldsam ovilja att ändra status quo. Men de faktiska villkoren för fred – återvändande, jämlikhet, rörelse, värdighet, restitution (kort sagt, rättvisa) – är utomordentligt enkla och har inte förändrats på 72 år.”

För att återgå till citatet så är Palestina i allra högsta grad levande, en hyllning till dess folks motståndskraft. Ändå försvinner dess existens ofta i labyrinten av västerländska mediers kampanj för att förvränga fakta genom antingen vinklad information eller direkt falsk rapportering.

Som Ajamu Baraka noterar: ”Dödens propagandister sover aldrig. Till och med när deras system avslöjas som upphovet till global uppvärmning, nukleär galenskap, kulturell degenerering och märkliga, våldsamma samhällen och människor, är de ideologiska smutsarbetarna upptagna med att avleda uppmärksamheten från deras systems misslyckanden till de interna motsägelser som finns i de få exempel på samhällen som kämpar för att omforma sig på sätt som sätter folkets behov och strävanden i centrum.”

Den 14 juli 2021 rapporterade till exempel Palestinian Prisoner Society (PPS) att den israeliska armén hade fängslat dussintals studenter från Birzeit University som hade besökt familjen Shalabi för att stödja dem efter att armén hade rivit deras hem. Enligt PPS är denna aktion mot palestinska studenter ett resultat av ett försök att skrämma dem att lämna sina ledarroller i vad de anser vara en rättvis och rättfärdig sak. Jämför denna rapport, från bloggen Palestine Chronicle, med en AP-rubrik om samma händelse: ”Israel arresterar dussintals Hamas-anknutna studenter på Västbanken.” I artikelns huvuddel medgav man att den israeliska militären inte hade ”några bevis för att backa upp påståendena” om Hamasanknytning, men för dem som inte läste längre var rubriken inramad utan att källans giltighet ifrågasattes.

På andra sidan jorden har Kubas historia som en ö som hårt försvarar sin revolution från 1959 mycket gemensamt med Palestina, ett folk som kämpar mot samma makter som skulle vilja se båda nationerna försvinna.

Precis som Gaza har lidit av den israeliska blockaden, som också stöds av USA:s regering, så upplever Kuba brist inom alla sektorer på grund av USA:s sanktioner.

Trots vallöften om motsatsen har Joe Biden inte gjort något för att förbättra situationen. Den 11 juli 2021 anordnade grupper av kontrarevolutionärer demonstrationer i större kubanska städer. Som Francisco Dominquez rapporterar har det vid sidan av sanktionerna funnits USA-stödda planer för destabilisering. USAID och National Endowment for Democracy (NED) har finansierat minst 54 grupper som är motståndare till den kubanska revolutionen.

”Vi bevittnar utan tvekan en del av detta idag”, skriver han, ”med de samordnade våldsamma gatudemonstrationeerna i kombination med en USA-ledd offensiv i sociala medier.” Och tillägger ironiskt: ”Liksom Palestina-Israelkonflikten är det hela mycket ’nyanserat’ i media. ”Alla sorters sluga ordsalladsmanövrar”, skriver Mawusi Ture, ”för att försöka ge USA-imperialismen och andra reaktionära krafter i Miami och Latinamerika något slags pass; blabla om ”nyanser” och ”lager”, fortsätter hon, ”och annat strunt för att minska vikten av att få slut på USA:s embargo mot Kuba.”

Som syster till Kwame Ture (Stokely Carmichael), som mycket tidigt insåg den svarta radikala kampens internationella potential genom att koppla den till Palestina och Kuba, för Mawusi Ture vidare sin brors arv.

I ”En kosmovisión av solidaritet: Anticolonial Worldmaking in Havana, Palestine, and the Politics of Possibility”, spårar Sorcha Thomson utvecklingen av Kubas historiska band med Palestinas antikoloniala kamp. ”För palestinierna”, skriver hon, var Havanna ”en plats där förbindelser byggdes, förbindelser som skulle stödja rörelsens uppstigande på den globala scenen och överleva trikontinentalismens höga era, i en bestående modell av ömsesidig solidaritet mellan anti-imperialistisk kamp.”

När Kuba firar 65-årsdagen av sin revolution den 26 juli 2021, och den palestinska solidaritetsrörelsen får allt större erkännande runt om i världen, är dessa band ännu viktigare. Förankrade som de är, som Thomson skriver, i den ”kollektiva praktiken av solidaritet”, erbjuder deras historia ”en delad tro på möjligheten till alternativa framtider.”

Benay Blend (University of New Mexico), Palestine Chronicle, 210724 (ZT, kortat och redigerat)

 

On Cuba’s Historic Connections to Palestinian Liberation

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72