Palestinsk Mat- och kulturfestival i Managua

Foto: César Pérez

Söndagen den 19 mars uppmärksammades den Palestinska Kulturens dag och Jordens dag (Yom al-Ard) genom en mat- och kulturfestival i Puerto Salvador Allende i Managua.

Virgilio Silva, VD för det nationella hamnbolaget, tog upp de orättvisor det Palestinska folket utsätts för av den Israeliska ockupationsmakten, och hälsade:

”Det Palestinska folket har kämpat med självaktning i 70 år, och de länder som står upp för Palestinasolidariteten som Nicaragua kommer ihåg er. Vi kommer fortsätta stödja det Palestinska folket som kämpat under så lång tid. Palestinierna älskar livet och älskar freden. Det är ett folk som har kämpat för att försvara sin självständighet, och solidaritetsrörelsen fortsätter kämpa för att Palestinierna en dag skall ha den rätten.”

Nicaragua och Palestina har haft vänskapliga relationer sedan 1981. Den palestinska ambassadören Mohammed Shafei fanns på plats och hälsade det Nicarguanska folket:

”Relationerna mellan Palestina och Nicaragua är okrossbara, de är mycket starka, starkare än någonsin. Idag uppmärksammar vi tillsammans två viktiga dagar, Den Palestinska Kulturens dag 13:e mars, och den Palestinska Jordens dag 30:e mars.”

Under festivalen serverades Palestinsk mat. Palestinska matvaror, klädesplagg och prydnadsföremål fanns till försäljning. Den lokala restaurangen Ramallah fanns på plats och sålde kycklingshawarma, ostar, starka såser och godsaker till deltagarna, ägaren Fadi Zahran förklarar:

”Festivalen är en möjlighet för folk att lära känna vår kultur och vår mat.”

Foto: César Pérez

Ref: Joel Assarsson
Norely Areas Esquivel, El 19 Digital, 2023-03-19
Embajada de Palestina junto a países hermanos realiza feria gastronómica cultural