”Paralysera Kuba 20 maj!”

Foto: Jonathan Buttle-Smith (CC-0)

”Paralysera Kuba 20 maj!”

Fem miljoner kubaner demonstrerade över hela Kuba 1:a maj till stöd för sin revolution. Detta fick inte ens en liten notis i de internationella medierna.

Men nu kan vi läsa tiotals artiklar som sprider nyheten att (Bacardifamiljen, Gloria Estefan med flera) Emilio Estefan producerat en ny sång mot revolutionen.

Jublande rubriker försäkrar att Yotuel Romero, som sjunger produktionen, ”kommer att paralysera hela Kuba”.

Och för att få stöd från den mediala och politiska maffian i Miami har ett symboliskt datum valts för lanseringen. 20 maj, årsdagen av den formella självständigheten som Kuba uppnådde 1902 med en president som var medborgare i USA och med USA-truppers rätt att när som helst ingripa. Denna dag firas enbart i Miami.

Dagen firas inte i Kuba. Denna dag 1902 gick ön från att vara spansk koloni till att bli en ny koloni under USA:s regering, något som till och med skrevs in i dåtidens Grundlag. Att fira 20 maj är helt enkelt att fira Kubas underkastelse under USA.

Men på tal om 1:a maj. Många trodde att, efter två års armod och försakelser under pandemin och fler än tvåhundra nya sanktioner från USA, kubanerna inte skulle fylla gatorna.

Men de hade fel. För i Kuba, trots meningsskiljaktigheter, utmattning, fel och misstag, så finns det en hög social medvetenhet när det gäller landets socialism och revolution. Och för majoriteten betyder den framförallt oberoende och självständighet.

Därför försöker Vita Huset och dess samarbetsmän bland ”artisterna” göra allt för att förstöra denna ”enighet i mångfald”. Det som i Kuba kallas ”enighet”.

[PS. Hur det gick med ”paralyseringen”? Ja, inte ens de internationella medierna, som med ljus och lykta söker efter minsta tecken på missnöje, har lyckats spåra något alls. Så det hela förbigås med tystnad.]

Cubainformacion 220519 

Yotuel Estefan o el negocio de “paralizar Cuba” un 20 de mayo

 

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72