Paramilitära medier mot Venezuela och Kuba

/Artikeln nedan utgår från Spanien, men är lika tillämpbar på svenska förhållanden. Jämför med svenska journalister och de som på sociala medier, medvetet eller omedvetet,  följer programmet uppgjort i USA/.

Det är länge sedan journalister på de stora medierna enbart var journalister. Sociologen Angeles Diez definierar dem som ”parajournalister”; paramilitära informatörer vars propagandabomber syftar till att mjuka upp den allmänna opinionen så att denna accepterar verkliga interventioner eller bomber. Det är det som tillämpats i Jugoslavien, Irak, Libyen och Syrien. Och det som de arbetat med i många år när det gäller Venezuela (och Kuba).

Chefen för USA:s Sydkommando, Kurt Tidd, anser att tiden nu är inne för detta land. I ett dokument som läckt ut, under rubriken ”Mästerkuppen”, och i vilken det detaljerat beskrivs hur en ”militär operation under internationell flagg” kan genomföras mot Venezuela.

Den allmänna opinionen är förberedd för att acceptera en sådan intervention tack vare det ihärdiga arbetet av en hel internationell armé av ”parajournalister” [tänk exempelvis Lars Palmgren och Lotten Collin i Sverige]. En av dessa är Daniel Lozano, korrespondent för dagstidningar som El Mundo i Madrid och La Nacion i Buenos Aires.

I dokumentet från Sydkommandot arbetar man på att ”göra situationen för befolkningen mer kritisk”, för att uppuntra till ”folkligt missnöje” genom ”att tömma landet på kapital, kapitalflykt, inflation och tillämpning av nya aktioner som driver på inflationen”. Försvåra ”all import” och ”genom att skapa en bristsituation”.

Alltså ett erkännande som förklarar det som Venezuela genomlider. Det är inte enbart en kris, utan ett ekonomiskt krig liknande det som drabbade Chile 1973 och som beredde vägen för Augusto Pinochets militärkupp.

Vad har då korrespondenter som Lozano (och andra) publicerat om detta dokument från USA:s Sydkommando? Inte ett ord. Som den chilenska pressen och många utländska journalister gjorde när det begav sig, så berättar de om ett land där ”förtryck, fattigdom och emigration blandas” på grund av ”dåligt styre, allmän korruption och mångmiljonutgifter”. Exakt enligt planen som Sydkommandots chef angett, där det skrivs om att ”inför världen överdriva den humanitära krisen som landet genomgår” på grund av president Nicolas Maduro. Och att framställa denne i medierna som en ”marionett åt Kuba”. Det är vad Daniel Lozano gör när han i sina krönikor gång på gång upprepar det föraktfulla uttrycket ”Cubazuela”.

Han genomför sina attacker utifrån en nyliberal ideologi: skulden till problemen är den chavistiska ”statiska modellen”. Och han hävdar att den finansiella blockaden mot landet – precis som i fallet Kuba – bara är en ”ursäkt”. Lozano påstår att Venezuelas ekonomi till och med är mer statisk än Kubas, vars ekonomi – enligt honom – började förbättras ”tack vara liberala reformer” på 90-talet. Caracas ”har gjort precis tvärtom, nationaliserat och intervenerat”. En beskrivning som är totalt förvrängd eftersom i Venezuela är många sektorer av ekonomin fullkomligt i privata händer, medan i Kuba kontrollerar staten den absolut största delen av ekonomin.

Om den venezolanska utvandringen förklarar Lozano att det finns en pervers ”valfaktor”, en ”strategi från Maduro att förstöra medelklassen, som utgör ryggraden i oppositionen” och ”utvisa nära fyra miljoner medborgare av vilka 90 % är antichavister”. Om Sydkommandot, som talar om ”en plan för att få de mest kvalificerade professionella att lämna landet” för att ”ytterligare förvärra det interna läget i landet och skylla på regeringen”, nämns inte ett ord.

Till sitt propagandabombardemang har Lozano en hel grupp med påstådda ”analytiker” och ”experter”, samtliga väl förankrade i antichavismen och med rötter i den kubanska kontrarevolutionen. Vi får inte läsa en enda rad, en enda uppfattning, som stöder regeringarna i Kuba eller Venezuela.

Så arbetar ”parajournalisterna”. Krigsreportrar och aktivister i ett krig som ännu inte deklarerats.

Cubainformacion 180607 (med källhänvisningar i originalet)

http://www.cubainformacion.tv/index.php/en-portada/79611-paramilitares-informativos-contra-venezuela-y-cuba-el-guion-del-comando-sur