Påven: Kuba är en symbol

Påven tillsammans med Raul Castro i Havanna 2015. Foto: Calixto N. Llanes, wikimedia commons

Under en tv-sänd intervju med de mexikanska journalisterna Marie Antoinette Collins and Valentina Alazraki fick påven Franciskus frågan om han hade något budskap till det kubanska folket.

Jag älskar det kubanska folket väldigt mycket. Jag har en mänsklig relation med det kubanska folket och jag erkänner också att jag har en mänsklig relation med Raúl Castro.

Påven uttryckte sin glädje över normaliseringen av relationerna mellan Kuba och Förenta staterna som inleddes under Barack Obama och Raúl Castro och beklagade att denna process brutit samman.

Just nu pågår försök till dialog för att överbrygga distansen. Kuba är en symbol. Kuba har en fantastik historia.

När påven besökte Kuba 2015 kallade han kontakterna mellan Obama och Castro en seger för en kultur baserad på dialog. Både Obama och Castro uttryckte tacksamhet för påvens roll i att underlätta samtalen mellan länderna.