Peruanska statens brott måste utredas!

Foto: Kawsachun News

Rapport om mänskliga rättigheter: Peruanska staten måste utredas för brott mot mänskligheten

Samtidigt som denna rapport publiceras kommer nyheter från Peru om krav på straffrihet för polis och militär. Alla demonstrationer i Lima är nu förbjudna. Det totalitära förtrycket och våldet tilltar. 

Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos [Delegationen för internationell solidaritet och mänskliga rättigheter] har släppt sin preliminära rapport om Peru. Demonstrationer har fortsatt sedan kuppen mot president Pedro Castillo den 7 december 2022. Efter upprepade anmälningar om brott mot de mänskliga rättigheterna, och som svar på en begäran om observation och kontroll från ett flertal peruanska organisationer i civilsamhället och människorättsgrupper, reste MSIDH till Peru och utförde sitt arbete den 7-13 februari 2023.

Dess huvudmål var följande:

  • Avslöja kränkningar av de mänskliga rättigheterna i samband med den politiska och sociala kris som äger rum i Peru.
  • Utarbeta en preliminär rapport som redogör för de omedelbara resultaten av det som kontrollerades i territoriet.
  • Utarbeta en slutrapport som noggrant synliggör vittnesmålen och klagomålen på nationell och internationell nivå.
  • Bidra till den internationella samverkan för att försvara, främja och skydda de mänskliga rättigheterna i hela regionen för att mildra den nuvarande regimens repressiva åtgärder.

Delegationen delades in i arbetsgrupper som begav sig till de städer som är mest drabbade av konflikten, bland annat Juliaca, Ica, Cusco, Ayacucho och Lima.

Bland annat undersöktes de massakrer som ägt rum i Ayacucho och Juliaca.

I den preliminära rapporten bekräftas att de brott mot de mänskliga rättigheterna som begåtts av säkerhetsstyrkorna kan inordnas i följande brott:

Brott mot liv (mord)
Brott mot den fysiska integriteten (olika skador)
Brott mot den sexuella integriteten (sexuella övergrepp).
Brott mot mötesfriheten och det fria utövandet av protesträtten
Brott mot egendom (skadegörelse)
Brott mot transitfriheten
Brott mot yttrandefriheten

”Vi kan preliminärt säga att dessa är brott mot mänskligheten, eftersom de utgör en systematisk och allmän attack riktad mot civilbefolkningen; därför är det i princip möjligt att öppna universella rättsinstanser.”

Slutsatser
Denna preliminära rapport gjorde det möjligt för delegationen att dra följande slutsatser:

  • Den peruanska staten måste utredas inom ramen för den sociala och politiska kris som uppstått sedan den 7 december 2022, genom dess väpnade styrkor och säkerhetsstyrkor, för att ha mördat, torterat, misshandlat, förföljt, hotat och skrämt stora delar av det peruanska folket. Det otyglade förtrycket förhindrade, begränsade och villkorade det politiska deltagandet, mötesrätten, rätten att göra framställningar till myndigheterna, rätten till yttrandefrihet och rätten att protestera.
  • Den peruanska staten måste utredas för att den har använt sig av oproportionerliga och olagliga repressiva metoder mot den försvarslösa civilbefolkningen och för att ha använt sofistikerade och dödliga vapen i detta syfte.
  • Den peruanska staten måste utredas för att den systematiskt och i stor omfattning har attackerat civilbefolkningen, särskilt ungdomar från fattiga områden, studenter, kvinnor, arbetare på landsbygden och i städerna, ursprungsbefolkningen, bönder, sociala ledare och den oberoende pressen.
  • Den peruanska staten måste utredas med avseende på nämnda brott mot mänskligheten.
  • Det peruanska folket har rätt att vända sig till alla rättsliga nationella och internationella instanser för att få omfattande gottgörelse genom sanning och rättvisa.

Den fullständiga 17-sidiga rapporten på spanska kan laddas ner på sidan i länken nedan.

Kawsachun News 230216 /cv

Human Rights Report: Peruvian State must be investigated for crimes against humanity