Perus oligarki störtar president Castillo

Perus kongress twittrar om avsättningen av Castillo. Ill: Twitter / @congresoperu 2022-12-07

Perus oligarki störtar president Castillo

Efter domen mot Cristina Fernández de Kirchener i Argentina ser vi nu ännu en högerkupp i avsättningen av Perus president Pedro Castillo.

Den 6 juni 2021 var en dag som chockade många i Perus oligarki. Pedro Castillo Terrones, en skollärare från landsbygden som aldrig tidigare varit folkvald, vann den andra omgången av presidentvalet med drygt 50,13 procent av rösterna. Mer än 8,8 miljoner människor röstade på Castillos program med djupgående sociala reformer och löftet om en ny grundlag, mot extremhögerns kandidat Keiko Fujimori. I en dramatisk vändning av händelserna förkastades den historiska agendan med nyliberalism och förtryck, som förts vidare av den förre peruanske diktatorn Alberto Fujimori till hans dotter Keiko.

Från den dagen förklarade den fortfarande misstroende peruanska oligarkin krig mot Castillo. De gjorde de följande 18 månaderna till en period av stor fientlighet för den nya presidenten då de försökte destabilisera hans regering med attacker på flera fronter, som innefattade en betydande användning av lagen, s.k. lawfare. Med en uppmaning att ”kasta ut kommunismen” gjorde oligarkins ledande industriföretagare, SNI, upp planer för hur de skulle göra det omöjligt för Castillo att styra landet.

I oktober 2021 offentliggjordes inspelningar som avslöjade att denna grupp av förmögna industriföretagare, tillsammans med andra medlemmar av Perus elit och ledare för högeroppositionen, sedan juni 2021 hade planerat en rad åtgärder, bland annat att finansiera protester och strejker. Grupper av före detta militärer, allierade med högerextrema politiker som Fujimori, började öppet kräva att Castillo skulle störtas med våld och hotade regeringstjänstemän och vänsterorienterade journalister.

Högern i kongressen anslöt sig också till dessa planer och försökte vid två tillfällen under Castillos första år vid makten att avsätta honom. ”Sedan mitt tillträde som president har den politiska sektorn inte accepterat den valseger som det peruanska folket gav oss”, sade Castillo i mars 2022. ”Jag förstår kongressens makt att utöva tillsyn och politisk kontroll, men dessa mekanismer kan inte utövas genom att missbruka den rätten, vilket är förbjudet i grundlagen, och ignorera den folkliga vilja som uttryckts via valurnorna”, betonade han. Det visar sig att flera av dessa lagstiftare, med stöd av en högerinriktad tysk stiftelse, också hade träffats för att diskutera hur man skulle kunna ändra grundlagen för att snabbt avsätta Castillo.

Perus oligarkiska härskare kunde aldrig acceptera att en skollärare och bondeledare från landsbygden kunde bli vald av miljontals fattiga, svarta och ursprungsbefolkningen som i Castillo satte sitt hopp om en bättre framtid. Men inför dessa attacker kom Castillo längre och längre ifrån sin politiska bas. Castillo bildade fyra olika regeringar för att blidka näringslivet, och gav gång efter annan efter för högerns krav på att avsätta vänsterministrar som utmanade status quo. Han bröt med sitt parti Peru Libre när han öppet utmanades av dess ledare. Han sökte hjälp från den redan misskrediterade Organisationen för Amerikanska Stater, OAS, för att söka politiska lösningar i stället för att mobilisera landets stora rörelser av bönder och ursprungsfolk. Till sist kämpade Castillo ensam, utan stöd från vare sig massorna eller de peruanska vänsterpartierna.

Castillos slutliga kris bröt ut den 7 december 2022. Försvagad efter månader av korruptionsanklagelser, interna vänsterstrider och flera försök att kriminalisera honom, störtades Castillo slutligen och fängslades. Han ersattes av sin vicepresident Dina Boluarte, som svors in efter att kongressen avsatt Castillo med 101 röster för, sex emot och tio nedlagda röster.

Omröstningen ägde rum några timmar efter att Castillo i tv meddelat landet att han upplöste kongressen. Han gjorde det i förebyggande syfte, tre timmar innan kongressens sammanträde inleddes där ett förslag om att avsätta honom för ”permanent moralisk oförmåga” skulle debatteras och röstas om på grund av anklagelser om korruption som är under utredning. Castillo tillkännagav också att han skulle inleda en ”exceptionell undantagsregering” och sammankalla en konstituerande församling inom nio månader. Han sade att tills den konstituerande församlingen är inrättad skulle han regera genom dekret. I sitt sista budskap som president beslutade han också ett utegångsförbud som skulle börja gälla klockan 10 samma kväll. Utegångsförbudet, liksom hans andra åtgärder, tillämpades aldrig. Några timmar senare störtades Castillo.

Boluarte svors in av kongressen medan Castillo hölls kvar på en polisstation. Några få demonstrationer bröt ut i huvudstaden Lima, men inte alls tillräckligt stora för att upphäva kuppen, som hade förberetts i nästan ett och ett halvt år och som var den senaste i Latinamerikas långa historia av våld mot radikala omdaningar.

Kuppen mot Pedro Castillo är ett stort bakslag för den nuvarande vågen av progressiva regeringar i Latinamerika och de folkrörelser som röstat fram dem. Denna kupp och arresteringen av Castillo är en tydlig påminnelse om att de styrande eliterna i Latinamerika inte kommer att ge upp någon makt utan en bitter kamp till slutet. Och nu när dammet har lagt sig är de enda vinnarna den peruanska oligarkin och deras vänner i Washington.

Manolo De Los Santos 221208

Manolo De Los Santos är vice VD för People’s Forum och forskare vid Tricontinental: Institute for Social Research. Han var medredaktör senast i Viviremos: Venezuela vs. Hybrid War (LeftWord Books/1804 Books, 2020) och Comrade of the Revolution: Selected Speeches of Fidel Castro (LeftWord Books/1804 Books, 2021). Han är medsamordnare för People’s Summit for Democracy.

Den här artikeln har producerats av Globetrotter.

Perus vänsterpresident avsatt och fängslad av Kongressen

Ända sedan vänsterns Pedro Castillo vann presidentvalet 2021 mot den korrupta Keiko Fujimori i Peru har Kongressen hindrat och saboterat hans ämbetsutövning. Högern, som har majoritet i Kongressen, har tre gånger försökt avsätta Castillo. Kongressen har hindrat honom från en rad resor, som till presidentinstallationen av Gustavo Petro i Colombia, till Vatikanen och till ett toppmöte i Mexiko. Nu är Castillo gripen och satt i fängelse.

Aldrig har någon från landet, någon från vänstern och någon som inte hör till den peruanska eliten valts till president. Överklassen har från dag ett konspirerat mot Castillo.

De klaraste fördömandena kommer från Mexikos och Honduras presidenter. Andrés Manuel López Obrador säger: ”…vi beklagar att elitens ekonomiska och politiska intressen redan från början av Pedro Castillos legitima presidentskap har vidmakthållit en atmosfär av konfrontation och fientlighet mot honom. De har pressat honom till att ta beslut som medfört att hans motståndare kunnat avsätta honom.”

Honduras utrikesministerium uttrycker ”sitt energiska fördömande mot statskuppen som ägt rum i Peru. Det är resultatet av en serie händelser som urgröpt demokratin och folkets suveräna vilja, representerad av president Pedro Castillo.”

Från Mexikos vänster nås vi av följande: ”Den härskande klassen fungerar som en välsmord maskin med en väl förberedd plan. De arresterar Castillo. Det finns en överenskommelse mellan fujimorismen, den klassiska högern och rödvinsvänstern. De röstar för att presidentposten är vakant. Castillos egen vicepresident utses till president med brett stöd i kongressen och hon kallar till ’nationell enhet’. Dvs. enhet mellan alla partier som är motsatta strävandena från det arbetande folket. USA och OAS erkänner omedelbart den nya regeringen som inte tillkommit genom val. Kuppen är genomförd.”

Telesur 221208 (kraftigt nerkortat
Juramentan a Dina Boluarte como nueva presidenta de Perú
La izquierda socialista 221207 (kraftigt nerkortat)
Perú: Once apuntes de urgencia contra el golpe oligárquico al presidente Castillo