Petrocaribe: 18 år av regionalt samarbete

Caracas, Venezuela, Foto: Creative Commons. Xavier Granja Cedeño-Cancilleria del Ecuador

Petrocaribe: 18 år av regionalt samarbete

Sedan starten har Petrocaribe bidragit till sociala projekt som reducerat fattigdom.

18 år efter sitt bildande är Petrocaribe fortsatt ett instrument för integration som främjar socioekonomisk utveckling. Det görs genom att tillhandahålla olja och finansiering till fördelaktiga villkor för länderna i Karibien och Centralamerika.

Initiativet kom från Venezuelas regering inom ramen för ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP. Det befäste ett fördelaktigt utbyte mellan länderna.

Petrocaribes framgång underströks av dåvarande presidenten Hugo Chávez 2010: ”Många länder har tvingats släcka ljuset och kanske skulle några gått bankrutt om inte Petrocaribe funnits.”

För närvarande ingår Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Surinam och Venezuela.

Fram till 2019 hade Petrocaribe levererat 356 miljoner fat olja och andra produkter till ett värde av 31,5 miljarder dollar. Åtta företag mellan olika statliga företag i de 12 länderna har bildats för att genomföra samarbetet inom energiområdet.

Genom dessa har också kapacitet och teknologi i utvecklingsländerna förbättrats och man har gått framåt i olika projekt för att utnyttja energiresurserna effektivt. Genom samarbete mellan företag och filialer till PDVSA Cuga och Comsurca  (Comercializadora de Suministros Regionales del Caribe) kan 134 000 fat raffineras dagligen, som fördelas mellan Jamaica, Kuba och Dominikanska Republiken.

För att generera el finns en kapacitet på 589 MW i kraftverk i Nicaragua, Haiti, Jamaica, San Vicente y Las Granadinas och San Cristóbal y Nieves. Vindkraftsparker och vattenkraftverk har byggts i Nicaragua, Haiti och Jamaica. 2019 kunde Petrocaribe rapportera att 790 projekt genomförts som berör livsmedelsförsörjning, el, utbildning, miljövård, bostäder, hälsovård och andra offentliga tjänster. Det har bidragit till att påtagligt minska fattigdom i regionen.

Petrocaribes betydelse för den regionala integrationen framgick när dåvarande presidenten i USA, Donald Trump, 2017 lanserade en ”motvikt” till Petrocaribe genom det så kallade ”Initiativet för Energisäkerhet i Karibien”, för att minimera Petrocaribes inflytande. Trots påtryckningar från USA fortsätter Petrocaribe, baserat på principer om solidaritet, samarbete och suveränitet och motverkar den aggression som USA:s blockad utgör.

Telesur 230629 (ZT)

Petrocaribe: 18 años de integración y cooperación regional

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72