Honduras_mord

Honduras_mord

Högerns, jordägarnas, paramilitärens och militärens mord på fackliga, sociala och politiska vänsterledare fortsätter och ökar