Polisario: Självständighet enda lösningen för Västsahara

Västsahara
Polisario Front. Foto: Prensa Latina

Polisario: Självständighet enda lösningen för Västsahara

Polisario fronts nationella sekretariat upprepar sitt avståndstagande från alla tillvägagångssätt som ignorerar det västsahariska folkets omistliga rätt till självbestämmande och självständighet.

I ett uttalande efter det sista ordinarie mötet inför den sextonde kongressen bekräftade Polisarios ledning beslutet att med alla legitima medel som står till dess förfogande, inklusive väpnad kamp, försvara suveräniteten över sitt territorium och sina naturresurser.

Samtidigt uppmanade sekretariatet Afrikanska unionen att påskynda åtgärder för att få ett slut på den flagranta aggressionen och den olagliga ockupationen av territorium tillhörande en medlemsstat i den kontinentala organisationen, nämligen Västsahariska republiken, av en annan medlemsstat, Kungariket Marocko.

Det krävde att nödvändiga och brådskande åtgärder vidtas mot Marocko för att de ska följa principerna och målen i Afrikanska unionens konstituerande akt, särskilt respekten för de gränser som ärvts efter självständigheten och förbudet mot att förvärva territorier med våld.

Polisarios kongress kommer att hållas den 13-17 januari, sedan vapenvilan med Marocko bröts i november 2020, och dess delegater kommer att ha till uppgift att utvärdera det treåriga mandatet, välja en ny ledning och revidera den så kallade grundläggande lagen för att utveckla ett förnyat nationellt program.

Till skillnad från en del tidigare kongresser som hållits i Västsaharas befriade territorier kommer den att hållas i flyktinglägret Dakhla i Algeriet denna gång, på grund av den osäkerhet som råder sedan vapenvilan upphävdes.

Avsikten att välja den väpnade vägen som lösning på konflikten framgår tydligt av den slogan som valts för tillfället: ”Eskalera kampen för att driva ut ockupanten och införa suveränitet”.

Prensa Latina 230103
/cv

Independencia es la única solución para el Sahara, reiteró Polisario

 

Kuba bekräftar sin solidaritet med Västsahara

Kuba bekräftade i FN sin solidaritet med Västsaharas folk och stödde deras rätt till självbestämmande, som de kämpar för idag i den afrikanska regionen.

Kubas ställföreträdande ständiga representant vid FN, Yusnier Romero, uttryckte också sitt lands engagemang för en rättvis, varaktig och ömsesidigt godtagbar lösning på konflikten i regionen. Allt detta i enlighet med FNs resolutioner om att bevilja självständighet för koloniala folk, sade den kubanska diplomaten under en session om Västsaharafrågan.

Romero betonade att det internationella samfundet måste förbinda sig att genomföra FNs resolutioner och beslut i denna fråga. Han sade vidare att Kuba är solidariskt med det västsahariska folkets kamp för att utöva sina legitima rättigheter. Ambassadören hänvisade till det stöd som hans land ger. Sedan 1976 har fler än 2 000 västsahariska studenter tagit examen från högre utbildning på kubanska centra.

För närvarande studerar fler än 70 ungdomar från Västsahara på Kuba, medan en medicinsk brigad och en brigad med kubanska lärare i grundläggande utbildning arbetar i Tindouf-lägren i sydvästra Algeriet. I februari 2022, förklarade Romero, donerade Kuba 458 000 doser av Soberana 02, ett av Kubas vacciner mot covid-19, för vaccinering av västsahariska barn.

Redan för 58 år sedan förklarade FNs kommitté för avkolonisering att Västsahara var ett icke-självstyrande territorium. I många resolutioner från FNs generalförsamling, säkerhetsrådet och Afrikanska unionen ratificeras rätten till självbestämmande för Västsaharas folk.

Västsahara är ett av de 17 icke-självstyrande territorier som övervakas av FNs särskilda kommitté för avkolonisering. Området är till största delen upptaget av Marocko, vilket förkastas av flera länder i världen. År 1976 utropade Polisario sin självständighet och upprättade den Sahariska arabiska demokratiska republiken, SADR, som hittills har erkänts av mer än 80 stater.

Marocko har i åratal insisterat på ett förslag om autonomi för territoriet som det enda alternativet för att få slut på konflikten, medan Polisario Front påpekar behovet av en folkomröstning som inkluderar självständighet bland alternativen.

Prensa Latina 220614
/cv

Cuba reafirma solidaridad con pueblo del Sahara Occidental