President Diaz-Canels linjetal på Partikongressen

Kubas president Miguel Diaz-Canel på PCC:s 8:e partikongress

Díaz-Canel om Kubas perspektiv

Kubanska kommunistpartiets åttonde kongress ägde rum i Havanna den 16–19 april, som planerat 5 år efter förra kongressen. President Miguel Díaz-Canel stod för de avslutande kommentarerna. Han hade just ersatt partiets centralkommittés förste sekreterare Raul Castro som går i pension.

Med fokus på kongresstemat ”kontinuitet” var Díaz-Canels tal engagerat, långtgående och tydligt. Han uppmanade partiet och dess nyvalda ledarskap att kämpa mot USA:s allt hårdare ekonomisk blockad, skynda på med de ekonomiska reformerna och motverka den ekonomiska nergång som pandemin orsakat.

Denna åttonde kongress ägde rum 60 år efter Fidel Castros uttalande om kubanska revolutionens socialistiska karaktär och Kubas seger över kontrarevolutionärerna i Grisbukten.

Díaz-Canel framhöll att ingenting varar för evigt. ”USA:s blockad mot Kuba kommer att ta slut någon gång, och efter så många år borde det vara dags nu”. Detta tal, som kanske hålls vid ett vägskäl, skulle kunna vara av intresse för historiker. Det handlar om partiets bedömningar, antaganden och förslag. Följande utdrag ur presidentens tal har valts utifrån deras relevans och betydelse. President Diaz-Canel hedrade tidigare president Raul Castro och uttryckte tacksamhet för hans tålmodiga arbete under många år.  ”Denna kongress är en milstolpe som bekräftar vår politiska historias kontinuitet, som kamrat Raul har deltagit i från starten och lett i generationer. ”

Utdrag ur president Miguel Diáz Canels tal:

Raul Castros rapport till kongressen talade om de utmaningar som vårt land står inför, särskilt USA-imperialismens försök att återta sitt herravälde. Ett imperium vars brutala blockad och dess extraterritoriella påverkan slår mot oss på så gott som alla fronter. Under de senaste fyra åren har blockaden trappats upp till alltmer aggressiva nivåer … Denna barriär utgör det främsta hindret för vårt lands utveckling och möjlighet att gå vidare i strävan efter välstånd och välbefinnande.

När vi hävdar denna sanning betyder det inte att vi försöker dölja våra egna brister, som vi diskuterat upprepade gånger. Under de senaste tre decennierna har USA:s ekonomiska, handels- och finansiella blockad förstärkts, opportunistiskt, med den onda avsikten att under en kris se till så att hunger och elände ska framkalla en social explosion som undergräver revolutionens legitimitet.

Kubas ekonomi står inför svårigheter.

Kongressens utvärdering av den senaste femårsperioden visar inte på goda ekonomiska resultat. Bristande effektivitet påverkade resultaten för en betydande del av entreprenörs- och budgeterade sektorer. Strukturella problem påverkar resultaten. Under denna period fick vi extra kostnader som inte var nödvändiga. Vi konstaterar otillräcklig kontroll av materiella och ekonomiska resurser liksom när det gäller undvikbara hinder och byråkrati …

Kuba har givit en magnifik lektion av hur ett komplext problem som pandemin kan bemötas med politisk vilja, revolutionens humanistiska hängivenhet, regeringens åtgärder, politik som prioriterar människan och dialog mellan beslutsfattare, vetenskapsmän och det kubanska folket.

Vi måste klara utmaningen att framställa den mat vi behöver och dra nytta av förnybara energikällor. Vi måste skapa hållbara turistanläggningar, med hög kvalitet, se till att investeringsprocesserna blir effektiva, inrikta inhemsk tillverkning på att tillgodose den inre marknadens krav och höja kvaliteten på alla tjänster som erbjuds befolkningen. Vi måste också begrava importmentaliteten. Vi måste göra allt detta på kortast möjliga tid, med egna ansträngningar med så lite beroende av utlandet som möjlighet.

Trots blockaden har vårt land framgångsrikt lyckats upprätthålla de viktigaste tjänsterna, tagit hand om alla smittade och all misstänkta fall, startat och mobiliserat flera laboratorier på rekordtid, format och skapat egentillverkade respiratorer och undersökningsutrustning, samt utvecklat fem vaccinkandidater. Vi har förberett produktion av vaccindoser som räcker till att immunisera hela befolkningen och också ge bidrag till andra länder.

Allt detta är mycket mer än bara ljuset vid änden av tunneln. Det är bevis på att vi är på rätt sida av historien, att revolutionära och socialistiska strävanden har stor potential och räckvidd…När män och kvinnor i vita rockar, deltagare i en Henry Reeve Brigad, går längs flygplanslejdaren, höjer den kubanska flaggan…då upplöses lögnerna och skändligheterna mot Kuba som is i varmt vatten.

Inför den orättvisa internationella ordning, som påtvingas av en bankrutt och diskrediterad nyliberalism, bibehåller Kuba en hållning som framkallar beundran. Men denna hållning provocerar också fram frustration, desperation och impotens hos vår norra granne och dess följeslagare, landsförrädarna och de som vill införliva Kuba med USA, de som är underdåniga och ovärdiga och som följer imperiets avsikter. Våra svurna fiender fortsätter att tänka ut de mest perversa planer för att attackera revolutionen, skapa misstro och bryta upp enigheten. Den kubanska revolutionen kommer inte att förrådas eller överlämnas till de som leker med fosterlandets öde.

Kommunistpartiets historia kan sammanfattas i två ord: folk och enhet. Det är så för att Kubas Kommunistparti har aldrig varit ett valparti; det föddes inte ur någon splittring. Det föddes ur enhet av alla politiska krafter vars djupt humanistiska ideal kom ur kampen för att förändra ett orättvist land med enorm ojämlikhet. Vårt land var beroende av en främmande makt och led under oket av ett blodigt militärt tyranni.

Partiets aktivism fyller syftet att mobilisera landets energi för utveckling, särskilt inom livsmedelssäkerhet och oberoende; industriell utveckling; ta itu med energifrågan. Men alltid, och som det viktigaste, så förbereder det försvar, stärker den institutionella ordningen och det socialistiska rättssamhället.

Den viktigaste förutsättningen…är att aldrig ljuga eller kränka etiska principer. Partiets solida auktoritet vilar på dessa värden…Vår skyldighet är att vara fanbärare i kampen mot korruption, oärlighet, maktmissbruk, favorisering och dubbelmoral.

Ämnen för akut uppmärksamhet vid våra partiskolor innefattar partidisciplin, kollektivt ledarskap, teoretiska studier och insisterandet på socialismens livskraft. På Marxismen-Leninismens idéer och traditionen av kubanskt tänkande, särskilt de från Martí och Fidel…För att vara en riktig förtrupp måste vårt ledarskap vara angelägen om att samhället fungerar och ha tillräcklig styrka för att agera och mobilisera mot varje plan som Kubas fiender hittar på för att provocera fram en social explosion.

Kontinuitet mellan generationerna är del av vår enhet. Det är rätt och riktigt att prata med och dela det som händer med våra ungdomar som de viktigaste människorna som de är, som huvudpersoner i de förändringar som är på gång. De har styrkan, förmågan, beslutsamheten och uppriktigheten för varje projekt eller revolutionärt bidrag som situationen kräver. De har visat mod och ansvar inför pandemin.

Vi behöver söka de skickligaste för att informera och använda nya sätt att överföra våra utbildningsansträngningar. I eran av Internet, som tillåter miljontals kubaner att få en uppfattning av världen genom en mobiltelefon, så når inte längre våra budskap våra aktivister i de gamla tryckta medierna.

Men det finns sociopater med tillgång till teknologi och redo för öppet krig. De attackerar inte bara vårt politiska system utan manipulerar också människors verkliga och omedelbara behov. Dessa är vi nära förenade…Mäktiga grupper – huvudsakligen i högt utvecklade länder – kan förvandla universella idéer, önskningar, känslor och ideologiska strömningar efter sina syften. För dessa magiker i kommunikation är sanningen förhandlingsbar, och än värre, något man kan avvara.

Jag säger det utan att klaga. I en sann revolution handlar seger om att man måste lära sig. Vår väg är oprövad. Vår utmaning är att ständigt uppfinna, ändra på allt som behöver ändras, utan att överge våra bestämda principer, utan att någonsin göra avsteg från vår uppfattning om revolutionen som vår obesegrade ledare [Fidel Castro] av detta vågspel lämnade till oss. Vi måste vara fria från fyrkantigt tänkande och medvetna om de misstag som kan ske längs vägen.

T. Whitney Jr., Peoples World 21042626

Díaz-Canel offers blunt truth on Cuban economy at party congress

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Ekonomiskt bidrag:

OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72