Presidentens tal till Kubas nyvalda Nationalförsamling

Kubas president Miguel Díaz-Canel. Foto: Granma

Miguel Díaz-Canels anförande till den nyvalda Nationalförsamlingen 

(utdrag från talet 19 april 2023)

Gratulationer till alla på segerdagen! Den 19 april 1961, i sanden i Grisbukten, erövrade Kuba rätten att fira denna dag då det utdelade det stora nederlaget för USA-imperialismen.

Det handlar om segern för rättvisan över orättvisan, segern för lille David mot jätten Goliat, segern för en socialistisk revolution inför näsan på ett imperium, för sorgen i avskedet av offren för bombningarna av Ciudad Libertad, Santiago de Cuba och San Antonio de los Baños, som föregick invasionen.

Så episkt var denna seger att fortfarande 62 år senare kan de besegrade förlorarna inte förlåta oss. Det är tack vare denna seger som vi har kunnat inleda Folkförsamlingens 10:e session.

Kuba försvarar vårt parti (Kommunistpartiet), garantin för enhet ända sedan José Martí grundade Kubas Revolutionära Parti. Det ligger i basen för vår historia och för att styrkorna hos en liten nation, som för 200 år sedan inte splittrades eller bekämpade varandra, kunde vinna sin självständighet från en mäktig granne som vill annektera det.

Om några dagar, 28 april, är det tvåhundra år sedan som USA:s utrikesminister, och senare president, John Quincy Adams, deklarerade sin teori om ”den mogna frukten” (Att Kuba skulle falla som en mogen frukt i USA:s armar). Från det tillkännagivandet och fram till lanseringen av Monroedoktrinen i december 1823 gick det flera månader. Men sedan dess och fram till våra dagar, i 200 år, har den mäktige grannens politik varit en och densamma, oavsett de två partier som växlar vid makten. För Kuba är det väldigt svårt att skilja på dessa partier. Så gott som alla åtgärder som republikanen Donald Trump vidtog för att intensifiera blockaden och belägringen har bibehållits av hans politiske opponent, demokraten Joe Biden.

Liksom vi minns Grisbukten kommer vi alltid att minnas grymheten i den förstärkta blockaden mitt under pandemin; det skändliga inkluderandet av Kuba i en lista över länder som påstås stödja terrorism och som hindrar alla våra finansiella affärer; det syre de vägrade sälja till oss under pandemin, medan de samtidigt uppmanade till gatuprotester. Från alla dessa strider har folket gått segerrikt. Jag tvivlar inte på att vi, liksom vid Grisbukten, kommer att fortsätta att segra.

Kuba håller på sina principer och dess vilja till dialog är intakt. Men den ska ske utan påtryckningar eller förhandsvillkor. En dag, snarare förr än senare, kommer (USA:s) hegemoni tvingas upphöra; multilateralism kommer att ta dess plats och Kuba kommer att kunna bevisa hur långt en nation av ädla, kreativa och talangfulla människor kan komma när de är enade runt ett klart mål om de är befriade från påtryckningar och blockader.

Om landet ska kunna gå framåt, mitt under stora svårigheter skapade av yttre hinder för vår ekonomi, men också av byråkrati, likgiltighet eller korruption – oacceptabelt – beror till stor del på varje ledamot och den hängivenhet och arbetsinsats som var och en gör. Vi står inför en historisk utmaning: att besegra belägringen utan att förvänta oss att den hävs!

Vid ett tillfälle varnade Fidel oss att i en belägrad och blockerad revolution som vår tröttnar en del kamrater, blir byråkratiska, tappar entusiasmen från förr. Vi måste agera för att sätta fart, stimulera, revolutionera revolutionen. Det var på 1990-talet Fidel sa detta, väldigt tuffa år, med priser som sköt i höjden, det fanns nästan inget att köpa, med elavbrott som varade mycket längre än idag Visst; med små köer vid bensinstationerna för det fanns nästan aldrig någon bensin. Vi förberedde oss för Alternativ noll (total belägring och avskärning från omvärlden). Men vi gav aldrig upp i arbetet för att bygga ett bättre land. Precis som det heroiska vietnamesiska folket som, mitt under ett fruktansvärt krig, hade bestämt sig för att bygga ett Vietnam ”tio gånger så vackert.”

Miguel Díaz-Canels tal till den nyvalda Nationalförsamlingen i april 2023 (utdrag) ZT

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

PG 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72