Pressfrihet?

Att media inte ger någon neutral bild av det som händer vet de flesta läsare av denna hemsida. Nedan, några korta reflektioner kring detta från Noam Chomsky. 

Bolagsmedierna upprepar gång på gång att det inte finns någon pressfrihet i Kuba. För dessa medier är det självklart att de själva representerar den fria pressen.

Noam Chomsky skriver i sin bok ”Väktarna av frihet” detaljerat om de filter som dessa medier har, hur de är ett redskap för propaganda och hur de i tjänst hos makten, ger en samstämmig bild av förhållandena. Inte i tjänst hos allmänheten och inte för att tjäna informations- och pressfrihet.

Det finns tre viktiga filter:

·        Den första är äganderätten. Den överväldigande majoriteten av medierna ägs av storkapitalet: investeringsfonder, banker, bygg- och elföretag etc. Information och uppfattningar som strider mot deras intressen och ideologi sätts åt sidan, censureras. Eller så reserveras de till en marginell plats för att upprätthålla myten om informationsfrihet.

·        Det andra filtret är källan till den information som sprids. Utrikesnyheter kommer exempelvis från bara ett par nyhetsbyråer, alla med säte i mäktiga Västmakter. Det resulterar i att vi bara får en version av världshändelserna, en version som gynnar de geostrategiska intressena hos regeringar som är med i NATO.

·        Det tredje filtret är annonser: Medierna lever på de stora annonsörerna som inte tillåter att nyheter och information skadar dem, deras image och deras intressen.

Och dessa medier ger oss lektioner om bristen på pressfrihet i Kuba.

Cubainformacion 190117

http://www.cubainformacion.tv/index.php?option=com_content&view=article&id=80061&Itemid=200700