Prestigefylld tidskrift om forskning Kuba-USA

Tidskrift onkologi USA

Prestigefylld vetenskaplig onkologitidskrift publicerar resultat av forskning mellan CIM och Roswell Park om det kubanska vaccinet CIMAvax-EGF

Den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Frontiers in Oncology publicerade den 3 augusti resultaten av forskningen mellan CIM och Roswell Park Institute i New York, USA, om det kubanska terapeutiska vaccinet mot lungcancer CIMAvax-EGF, tillkännagav Centrum för molekylär immunologi (CIM) på sitt Twitter-konto.

Det handlar om en pågående studie på institutionen i New York, vad gäller det mest avancerade stadiet för patienter med icke-småcellig lungcancer.

”I den här studien används inte enbart vaccinet, utan en kombination av CIMAvax-EGF® och Nivolumab, ett immunmodulerande läkemedel. Även i detta fall visade vi att kombinationen var mycket säker och ökade immunogeniciteten.”

”Samtidigt har vi en grupp patienter som uppnår en mycket lång överlevnad. Detta ger oss möjlighet att identifiera nya biomarkörer som gör att vi kan förutse vilka populationer som kommer att gynnas av kombinationen av båda läkemedlen”, berättade Tania Crombet, chef för klinisk forskning vid CIM, nyligen för Cubadebate.

Mer än 10 000 kubanska patienter har fått vaccinet i olika vårdmiljöer (primärvård, sjukhus och institut) inom det nationella hälsovårdssystemet.

Data från faktisk användning av CIMAvax-EGF® bekräftar de uppgifter om säkerhet och effektivitet som framkommit i tidigare kubansk forskning. Likaså de uppgifter som erhållits av Roswell Park.

Detta är ett mycket viktigt faktum under rådande omständigheter. Forskare i #Cuba och USA hittar alltid sätt att närma sig och respektera varandra.

– Dr C José Ramón Cabañas Rodriguez (@JoseRCabanas) 5 augusti 2022

Frontiers in Oncology är den tredje mest citerade tidskriften inom sitt område, med mer än 155 000 citeringar och 60 miljoner besök i 17 000 artiklar. Publiceringen av denna forskning bekräftar resultaten som uppnåtts i studier som för närvarande genomförs på Kuba och utgör ett viktigt steg för att synliggöra den kubanska forskningen.

Cubadebate 220805
(Övers: CV)

Prestigiosa revista científica de oncología publica resultados…

Artikeln i Frontiers in Oncology hittar du här