This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Tue May 17 11:55:20 2022 / +0000 GMT

Priser på Kuba
Priser

Det är billigt på Kuba jämfört med Sverige. Se nedan.

Som ett riktmärke kan man säga att för 50 US dollar om dagen lever och bor man bra. I det ryms boende, inträdesavgifter, transporter, souvenirer etc.

På Kuba råder varubrist. Det beror till stor del på den kraftigt skärpta blockaden under Trump och Biden, i kombination med de bortfall av turister och inkomster som uppkommit i och med pandemin.

Bristen har i sin tur medfört inflation. Den officiella kursen ligger på 24 CUP på en euro. På svarta börsen kan helt andra kurser erhållas. Vi avråder bestämt från att växla svart. Har du rest till Kuba har du också råd att följa den officiella kursen. Om du blir lurad av svarta-börshandlare kan det ju vara besvärligt att vända sig till polisen för hjälp. Så både för din egen och Kubas skull, växla på växlingskontoren till de fastställda kurserna!

Prisexempel som riktmärke, variationerna kan dock vara stora. Eftersom valutareformer genomfördes 1 januari 2021 anger vi priserna i US dollar för enkelhetens skull (men man betalar med den kubanska valutan CUP): 

 

 


Post date: 2018-01-17 01:18:21
Post date GMT: 2018-01-17 01:18:21
Post modified date: 2021-12-27 13:22:45
Post modified date GMT: 2021-12-27 12:22:45

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com