This page was exported from Svensk-Kubanska Föreningen [ https://svensk-kubanska.se ]
Export date: Wed Feb 28 23:25:43 2024 / +0000 GMT

Protest mot hur media rapporterar om Latinamerika
Lördagen den 25 maj demonstrerade representanter för latinamerikanska och svenska organisationer utanför SVT/SR. Med sina banderoller uttryckte de sin bestörtning inför hur situationen i Latinamerika behandlas i media. Aktionen avslutades med överlämnandet av ett öppet brev: Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner - Med uppmaning till Opartisk och Saklig Information om Venezuela.

uttalande till SR och STV krav på opartsik och saklig information om Venezuela

Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner:

Med uppmaning till Opartisk och Saklig Information om Venezuela

Våra allmännyttiga medier har till uppdrag att förmedla opartiskt och sakligt information till oss tittare

och lyssnare med i möjligaste mån objektiv och balanserad rapportering av världshändelserna. Detta

sker inte när det gäller krisen i Venezuela.

I Sveriges ledande massmedier, innefattande allmännyttiga Sveriges Radio och TV, råder tystnad över

USAs ekonomiska krigföring, som hindrar Venezuela från att importera läkemedel, livsmedel, utsäde

och andra nödvändiga varor för folkets försörjning, och att sälja olja för att kunna finansiera importen.

Istället skylls de brister USAs ekonomiska krigföring orsakar, på vanstyre. USAs ekonomiska

krigföring – ”sanktioner” – har kostat Venezuela långt över 30 miljarder US$ sedan augusti 2017,

varav beslag av Venezuelas oljebolags 7 miljarder US$ i kontanter och 11 miljarder i exportinkomster.

Att följa med i USA-mediernas stöd för den USA-utbildade, självutnämnda ”övergångspresidenten” i

Venezuela är både historielöst och aningslöst, och bortser från USAs syfte – som så uppriktigt

formulerats av säkerhetsrådgivaren John Bolton med hänvisning till Monroedoktrinens ”Amerika

tillhör amerikanerna”. Denna doktrin har sedan kriget mot Kuba 1898 varit grund för USAs alla krig,

kupper, terror, tortyr m.m. för kontroll över Latinamerikas och Karibiens folk och naturtillgångar. Den

verkar vara helt bortglömd i svenska massmedier, trots nuvarande presidenten Trumps uppenbara anspråk att

förlänga den.

Vi är levande vittnen till USAs terror mot våra folk, vi är flyktingar i Sverige från den USA-stödda

kuppen mot Chiles president Allende och de militärdiktaturer, med massiv terror och tortyr som

upprättades i så gott som hela Latinamerika.

Vi är bestörta och djupt skakade över att svenska medier, innefattande de som ska vara till

allmänhetens nytta i det demokratiska, solidariska land som då tog emot oss, medverkar till att

framställa USAs misslyckade kuppförsök i Venezuela som ett folkligt uppror mot en oduglig regering.

Liksom den tystnad som råder över USAs ekonomiska krigföring för att svälta venezolanerna till

underkastelse. Att mörka folkflertalets manifesterade stöd för sin president och den självutnämnde

presidentkandidatens uppenbara brist på folkligt stöd borde inte vara SRTVs uppgift. Däremot borde

medierna upplysa om att Sveriges regerings erkännande av denna självutnämnda president är ett brott

mot folkrätten och FN-stadgan. Vilket Norges regering insett och avhållit sig från, som de flesta av

världens länder.

Det sker mycket i Latinamerika som förtjänar att uppmärksammas, men hamnar i skuggan, som till

exempel Colombias regerings brott mot fredsavtalet, förföljelsen, klappjakten och morden på sociala

aktivister som vågar sina liv för att arbeta för det fredsavtal som Sverige medverkade till och som

utlovade ekonomiska och sociala rättigheter för fattigfolket.

Frågor som medierna borde ställa är om Sveriges försvar för Internationell Rätt urgröpts för att hålla

sig väl med USA? Har Sverige inte lärt sig något av vad som drabbat Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan

m fl. Och fråga sig om Sverige är berett att ta emot tusentals nya flyktingar från Latinamerika, från ett

möjligt inbördeskrig i Venezuela, som tidigare från 70-talets USA-stödda militärdiktaturer i

Latinamerika?

Undertecknade organisationer av flyktingar från USA-stödda militärdiktaturer i slutet av förra seklet

uppmanar svenska medier och regeringen att ompröva sin följsamhet till USAs efter Obama

återupptagna tillämpning av Monroe-doktrinen, att hela Amerikanska världsdelen (utom Kanada) utgör

USAs egen bakgård, och rapportera om USAs ekonomiska krigföring mot Venezuelas folk och

regering.

Stockholm 2019-05-23

Latinamerikanska organisationer:

Argentinare för Seger, Sverige

Bolivianska Kulturföreningen Tiwanacu

Föreningen för Kulturell Integration – ADIC

5-Oktober Kommittén

Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (avdelning Sverige)

Jaime Pardo Lealföreningen

Kommittén för Internationell Solidaritet

Latinamerikanska solidaritetsföreningen Radio Bahía (forts sid 2)

2

Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner, forts från sid 1

Melin Newen Mapu (Stödgrupp för Mapuchefolket)

Radio Antawara, ”En los caminos de la noticia”

Radio Café Stereo

Radio Tiempo Nuevo 101.1

Solidaritetsnätverket med Latinamerika, Resocal

Solidaritetsföreningen med El Salvador – Stockholm

Svensk-Ekvadorianska Vänskapsföreningen

Peruanskt Kulturellt Centrum

Riksförbundet Víctor Jara

Tidskriften Liberación

Föreningen Carlos Fonseca Amador

Svenska freds- och solidaritetsorganisationer:

Venezuelanätverket, Plattform Fred i Venezuela – Nej till USAs krig mot Venezuela, Hands Off Venezuela, FIB

Kulturfront, Sveriges Fredsråd (Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kvinnor för Fred, Svensk-Kubanska

Föreningen, Svenska Fredskommittén, Artister för Fred, Svensk-Kubanska Föreningen,

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=QxmhuLWPiiU

 

 

 

 

 


Post date: 2019-05-26 19:34:08
Post date GMT: 2019-05-26 18:34:08
Post modified date: 2019-05-27 13:49:18
Post modified date GMT: 2019-05-27 12:49:18

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com