Svensk-Kubanska Föreningen
https://svensk-kubanska.se/protest-mot-hur-media-rapporterar-om-latinamerika/
Export date: Wed Feb 28 23:28:45 2024 / +0000 GMT

Protest mot hur media rapporterar om Latinamerika
Lördagen den 25 maj demonstrerade representanter för latinamerikanska och svenska organisationer utanför SVT/SR. Med sina banderoller uttryckte de sin bestörtning inför hur situationen i Latinamerika behandlas i media. Aktionen avslutades med överlämnandet av ett öppet brev: Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner - Med uppmaning till Opartisk och Saklig Information om Venezuela.

uttalande till SR och STV krav på opartsik och saklig information om Venezuela 1Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner:

Med uppmaning till Opartisk och Saklig Information om Venezuela

Våra allmännyttiga medier har till uppdrag att förmedla opartiskt och sakligt information till oss tittare
och lyssnare med i möjligaste mån objektiv och balanserad rapportering av världshändelserna. Detta
sker inte när det gäller krisen i Venezuela.

I Sveriges ledande massmedier, innefattande allmännyttiga Sveriges Radio och TV, råder tystnad över
USAs ekonomiska krigföring, som hindrar Venezuela från att importera läkemedel, livsmedel, utsäde
och andra nödvändiga varor för folkets försörjning, och att sälja olja för att kunna finansiera importen.
Istället skylls de brister USAs ekonomiska krigföring orsakar, på vanstyre. USAs ekonomiska
krigföring – ”sanktioner” – har kostat Venezuela långt över 30 miljarder US$ sedan augusti 2017,
varav beslag av Venezuelas oljebolags 7 miljarder US$ i kontanter och 11 miljarder i exportinkomster.
Att följa med i USA-mediernas stöd för den USA-utbildade, självutnämnda ”övergångspresidenten” i
Venezuela är både historielöst och aningslöst, och bortser från USAs syfte – som så uppriktigt
formulerats av säkerhetsrådgivaren John Bolton med hänvisning till Monroedoktrinens ”Amerika
tillhör amerikanerna”. Denna doktrin har sedan kriget mot Kuba 1898 varit grund för USAs alla krig,
kupper, terror, tortyr m.m. för kontroll över Latinamerikas och Karibiens folk och naturtillgångar. Den
verkar vara helt bortglömd i svenska massmedier, trots nuvarande presidenten Trumps uppenbara anspråk att
förlänga den.
Vi är levande vittnen till USAs terror mot våra folk, vi är flyktingar i Sverige från den USA-stödda
kuppen mot Chiles president Allende och de militärdiktaturer, med massiv terror och tortyr som
upprättades i så gott som hela Latinamerika.
Vi är bestörta och djupt skakade över att svenska medier, innefattande de som ska vara till
allmänhetens nytta i det demokratiska, solidariska land som då tog emot oss, medverkar till att
framställa USAs misslyckade kuppförsök i Venezuela som ett folkligt uppror mot en oduglig regering.
Liksom den tystnad som råder över USAs ekonomiska krigföring för att svälta venezolanerna till
underkastelse. Att mörka folkflertalets manifesterade stöd för sin president och den självutnämnde
presidentkandidatens uppenbara brist på folkligt stöd borde inte vara SRTVs uppgift. Däremot borde
medierna upplysa om att Sveriges regerings erkännande av denna självutnämnda president är ett brott
mot folkrätten och FN-stadgan. Vilket Norges regering insett och avhållit sig från, som de flesta av
världens länder.

Det sker mycket i Latinamerika som förtjänar att uppmärksammas, men hamnar i skuggan, som till
exempel Colombias regerings brott mot fredsavtalet, förföljelsen, klappjakten och morden på sociala
aktivister som vågar sina liv för att arbeta för det fredsavtal som Sverige medverkade till och som
utlovade ekonomiska och sociala rättigheter för fattigfolket.

Frågor som medierna borde ställa är om Sveriges försvar för Internationell Rätt urgröpts för att hålla
sig väl med USA? Har Sverige inte lärt sig något av vad som drabbat Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan
m fl. Och fråga sig om Sverige är berett att ta emot tusentals nya flyktingar från Latinamerika, från ett
möjligt inbördeskrig i Venezuela, som tidigare från 70-talets USA-stödda militärdiktaturer i
Latinamerika?

Undertecknade organisationer av flyktingar från USA-stödda militärdiktaturer i slutet av förra seklet
uppmanar svenska medier och regeringen att ompröva sin följsamhet till USAs efter Obama
återupptagna tillämpning av Monroe-doktrinen, att hela Amerikanska världsdelen (utom Kanada) utgör
USAs egen bakgård, och rapportera om USAs ekonomiska krigföring mot Venezuelas folk och
regering.
Stockholm 2019-05-23

Latinamerikanska organisationer:
Argentinare för Seger, Sverige
Bolivianska Kulturföreningen Tiwanacu
Föreningen för Kulturell Integration – ADIC
5-Oktober Kommittén
Internationella Kommittén för fred, rättvisa och folkens värdighet (avdelning Sverige)
Jaime Pardo Lealföreningen
Kommittén för Internationell Solidaritet
Latinamerikanska solidaritetsföreningen Radio Bahía (forts sid 2)
2
Till Sveriges Radios och Televisions redaktioner, forts från sid 1
Melin Newen Mapu (Stödgrupp för Mapuchefolket)
Radio Antawara, ”En los caminos de la noticia”
Radio Café Stereo
Radio Tiempo Nuevo 101.1
Solidaritetsnätverket med Latinamerika, Resocal
Solidaritetsföreningen med El Salvador – Stockholm
Svensk-Ekvadorianska Vänskapsföreningen
Peruanskt Kulturellt Centrum
Riksförbundet Víctor Jara
Tidskriften Liberación
Föreningen Carlos Fonseca Amador
Svenska freds- och solidaritetsorganisationer:
Venezuelanätverket, Plattform Fred i Venezuela – Nej till USAs krig mot Venezuela, Hands Off Venezuela, FIB
Kulturfront, Sveriges Fredsråd (Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Kvinnor för Fred, Svensk-Kubanska
Föreningen, Svenska Fredskommittén, Artister för Fred, Svensk-Kubanska Föreningen,

YouTube Video: YouTube.com/watch?v=QxmhuLWPiiU 2 

 

 
Links:
  1. https://svensk-kubanska.se/wp-content/uploads/2019 /05/uttalande-till-SR-och-STV-krav-på-opartsik-o ch-saklig-information-om-Venezuela.pdf
  2. http://www.youtube.com/watch?v=QxmhuLWPiiU
Post date: 2019-05-26 19:34:08
Post date GMT: 2019-05-26 18:34:08

Post modified date: 2019-05-27 13:49:18
Post modified date GMT: 2019-05-27 12:49:18