Colombia tillhör USA, säger Trump

Colombia tillhör USA, säger Trump

”Colombia tillhör USA”, säger ”Trump” vid manifestationen i Stockholm