conga_contra_homofobia

conga_contra_homofobia

Foto från en tidigare ”conga”

källa?