Rapport om Kubas svårigheter – finansierad av de som framkallat dem

Så här kan man få till det: "Vår politik gentemot Kuba är att skära av deras viktigaste inkomstkällor för att tvinga regeringen att bemöta bristerna i sin modell och tillåta en större frihet åt sitt folk. Michael Kozak, USA:s UD

En rapport om Kubas svårigheter. Betald av de som framkallat dem.

Medier och byråer berättar om en ”Rapport om tillståndet för de sociala rättigheterna i Kuba”. Rapporten presenteras av det s.k. Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Här försäkras att ”fattigdomen på ön har fördubblats sedan januari”. Det är en NGO som rapporterar och det låter ju seriöst, eller hur?

Men låt oss se. Denna ”rapport” är egentligen ingen rapport. Det är en enkel slumpmässig förfrågan som återger uppfattningar (alltså inte fakta) från 1 200 personer som tillfrågats genom ”ett nätverk av observatörer” på ön. Och vilka utgör detta ”nätverk av observatörer”? Jo, de utgörs av medlemmar bland de så kallade ”dissidenterna”. En enkät som genomförs med fullständig partiskhet och utan minsta vetenskapliga värde.

Studien ”upptäcker” att under månader av pandemi har det skett en drastisk minskning av familjernas inkomster liksom försämring av värdena för näring och hälsa. En självklar och uppenbar slutsats om man tänker på att detta turistland sedan mars månad inte har några inkomster alls från turismen.

Dessutom, de verkliga bristerna hos befolkningen, redan innan pandemin är ingen hemlighet som de upptäckt via denna enkät. Det man tystar ner är den fundamentala orsaken till bristerna: USA:s blockad som enbart under det senaste året orsakat förluster på 5 miljarder dollar. En blockad som också förtigs av nyhetsbyråer och agenturer. Det de också censurerar från denna enkät, kanske det viktigaste för att förstå den, är vem som betalar. Nämligen National Endowment for Democracy NED och USAID. Det vill säga, USA:s regering. NED har de senaste fyra åren bidragit med 454 000 dollar till just det nämnda Observatorio Cubano och USAID, bara i år, 127 000. Därför presenterar rapporten det som de som betalar vill höra. Och den som presenterade rapporten var just chefen för USAID, John Barsa. Han förklarade att alla fel beror på ”det kommunistiska systemet” i Kuba och ”dess misslyckade ekonomiska politik.”

Självklart nämns inte de 130 nya åtgärder som enbart de två senast åren vidtagits mot den kubanska ekonomin. 50 av dem under pågående pandemi. Inte heller att bristen på bensin beror på sanktioner mot rederier. Eller att inkomsterna från turismen ytterligare minskat på grund av förbud för resor, kryssningsfartyg, inköp. Eller hindrandet av penningförsändelser till Kuba eller Helms-Burtonlagarna som skär av utländska investeringar.

Rapporten drar slutsatsen, i Vita Husets smak, att bristerna i Kuba beror på – och lyssna nu noga – avsaknaden av ”reformer för att det skulle vara ett välfärdssamhälle.”

För att summera gången: Regeringen som ekonomiskt blockerar Kuba betalar en NGO i Madrid (det ser bättre ut än Miami) för att de ska göra en rapport om de ekonomiska bristerna i Kuba. NGO:n, å sin sida, betalar ”dissidenter” på ön som frågar folk i sin närhet. I studien nämns inte en enda gång ordet ”blockad” och den lägger hela skulden för alla problem på Kubas regering.

Rapporten har publicerats i olika bolagsmedier och på en svärm av digitala medier, också de finansierade från Washington. Två exempel: Diario de Cuba och Cubanet. Dessa har var och en under fyra år fått 1,3 miljoner dollar från USA:s federala budget.

Med rapporten och nyheterna som publicerats om den kan ”dissident”organisationerna bedriva lobbyverksamhet för att kräva ytterligare sanktioner och på det viset strypa den kubanska ekonomin ännu mer. Så att nästa ”rapport” åter kan fördöma Kuba för de låga lönerna eller bristen på medicin.

I Kuba finns forskningscentra med stor prestige som genomför riktiga rapporter om fattigdom, ojämlikhet, rasdiskriminering, kvinnovåld osv. som Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS). De tillämpar vetenskapliga metoder med resultat från omfattande och representativa undersökningar. Dessutom ger de utifrån kritik, förslag på förändringar. Förändringar som görs från Havanna och inte från Washington.

Cubainformacion 201110

Un informe sobre carencias económicas en Cuba pagado por quien las provoca

KAMPANJ, KAMPANJ, KAMPANJ!

Under pandemin skärper USA aggressionen mot Kuba och Venezuela. Allt för att framkalla desperation, nöd och död. 

Samtidigt ökar den världsomfattande solidariteten. Krav höjs från regeringar, påven, parlamentsledamöter, FN och andra organisationer, samt från vanligt folk på ett slut på blockaden. Likaså växer kravet, inte minst i länder där de kubanska medicinska läkarbrigaderna arbetar, att Henry Reevebrigaderna ska tilldelas Nobels Fredspris 2021! Hjälp till att öka trycket på USA!

Bli en del av denna solidaritetsrörelse!        

Bli medlem i Svensk-Kubanska!

Fredspriset: SKRIV DITT NAMN MED UPPMANINGEN ATT NOBELS FREDSPRIS 2021 SKA TILLDELAS DE KUBANSKA MEDICINSKA LÄKARBRIGADERNA, HENRY REEVE!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Bort med blockaden: SKRIV DITT NAMN MED KRAV PÅ SLUT PÅ BLOCKADEN!

KLICKA HÄR SÅ KOMMER DU TILL NAMNINSAMLINGEN!

Ekonomiskt bidrag: OM DU HAR MÖJLIGHET – GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! PENGARNA GÅR TILL MEDICINSK UTRUSTNING Pg 23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72