~USA_uttalande_aug2020

~USA_uttalande_aug2020

Så här kan man få till det: ”Vår politik gentemot Kuba är att skära av deras viktigaste inkomstkällor för att tvinga regeringen att bemöta bristerna i sin modell och tillåta en större frihet åt sitt folk. Michael Kozak, USA:s UD