Recept för Kubas ekonomi?

Foto: Granma

Gurulandias profeter – Recept för Kubas ekonomi?

Det är orimligt att anta att den kubanska ekonomins ”guruer”, som stöds av dem som har försökt svälta ut oss i mer än 60 år, kan fastställa regler för välstånd för alla genom att åberopa doktrinerna om ett ekonomiskt system där endast ett litet antal människor är ”vinnare”, i motsats till en stor majoritet av ”förlorare”.

Enligt den berömda US-amerikanska essäisten, forskaren och finansmannen Nassim Nicholas Taleb är det första steget för att lösa den globala ekonomiska och finansiella krisen att avskaffa Nobelpriset i ekonomi. Detta är naturligtvis en sarkasm, men bakom det uppenbara argumentationsfelet ligger en smärtsam sanning. Det är orimligt att anta att dylika visionärer skulle kunna fastställa regler för välstånd åt alla i ett ekonomiskt system där endast ett fåtal är ”vinnare”, och den stora majoriteten är ”förlorare”.

Vid presentationen av sin självbiografiska bok Sinceramente (uppriktigt, ärligt) på bokmässan i Havanna 2020, kommenterade Argentinas före detta president Cristina Fernández: Ett mediesystem presenterar de ”auktoriserade rösterna” som om ekonomi vore en ockult vetenskap där stammens guruer eller trollkarlar förklarar för vanligt folk vad som verkligen bör göras.

Men om fakta visar att 1 procent av världens befolkning äger lika mycket som resten av världens 99 procent tillsammans, borde inte dessa experter först förklara för oss varför deras magiska formler har gjort de rika rikare medan de fattiga blir allt fattigare? Eller spelar de med märkta kort?

Den teknik som dessa guruer använder för att lura oss är tusenårig. I likhet med Pythia, oraklet i Delfi eller Sibyllan i Kyme, använder de sig av ett visst esoteriskt språk, rikt på tvetydiga och invecklade uttryck, som ligger nära sanningen men som aldrig är tydliga, så den slutgiltiga tolkningen blir beroende av mottagarens goda tro eller trovärdighet.

På Kuba råder ingen brist på guruer som dagligdags pekar ut de bästa vägarna till Ofir – kung Salomos berömda gruvor, rika på guld, silver och ädelstenar. I går läste jag till exempel i en viss kontrarevolutionär media finansierad av Förenta Staterna de häpnadsväckande recept som doktor Mauricio de Miranda Parrondo, professor vid Pontificia Universidad Javeriana i Cali, Colombia, har gett oss.

Efter att ha ”demonstrerat” för oss att vårt system har ”fullständigt misslyckats” förklarar han hur man skulle kunna övervinna denna katastrof. Det första, säger han, är att avveckla vår ekonomiska modell där staten centraliserar distributionen av basvaror – en fråga om liv och död i ett blockerat land – och överlåta den åt privata aktörer. Med andra ord skulle lösningen vara att gå in i marknadsgudarnas Edens trädgård, där man skakar på grenarna så kommer IPhones och Mercedes Benz nedfallande. Som den där reklamsloganen från 1950-talet, då halva Kuba svalt: Du kan också få en Buick!

Ett gammalt talesätt säger att man inte ska döma hunden efter håren. Jag tar upp detta eftersom, trots sin fina titel från ett colombianskt universitet, som är ägnat åt Franciskus Xavier, jesuitmissionär och försvarare av de fattiga, vi inte märkt att Miranda tittat ut genom sitt fönster och kan förklara för oss hur man kan lindra det elände som breder ut sig i hans närhet.

I december förra året presenterade ANDI:s avdelning för livsmedelsindustrin i samarbete med det colombianska banknätverket Abaco en studie om näringsintaget i Colombia. Den visade att 54,2 % av befolkningen före pandemin levde med någon grad av osäker livsmedelsförsörjning och att omkring 560 000 barn led av kronisk undernäring.

Bara i den colombianska provinsen La Guajira dog 40 barn av svält förra året. I andra provinser är situationen också allvarlig: i Chocó dog 17 spädbarn av orsaker kopplade till allvarlig undernäring, i Magdalena 13 och i Cesar 11. Enligt det nationella hälsoinstitutet (INS) rapporterades 8 545 fall av barn under fem år med akut undernäring under vecka 32 år 2021.

Låt oss påminna om att Colombia är det land i Latinamerika som har de näst största vattenresurserna och klimatmångfalden, och att landet dessutom har cirka 40 miljoner hektar tillgängligt för produktion av alla typer av livsmedel. Detta är resurser som alla andra länder i världen skulle avundas. Men den här gurun bekymrar sig för Kuba, där det inte finns några undernärda barn.

Man kan fråga sig varför de Mirandas recept inte fungerar i Colombia, om det har att göra med hålet i ozonskiktet eller om ektoplasman inte flyter bra på vissa geografiska breddgrader? Vi ska inte gissa: kanske är det bara för att vi här har en postmodern munk, vars fromma arbete inte utförs på plats utan online, som det anstår internetåldern.

Mauricio de Miranda förklarar vidare: ”Jag har redan föreslagit införandet av en flexibel växelkurs med ett interventionsband för centralbanken, vilket ministern har avvisat med motiveringen att detta skulle påverka ’större delen av befolkningen'”. Vilka tröttsamma konstruktioner: ”flexibel växelkurs”, ”interventionsband för centralbanken” och slutligen den dåliga ministern som inte inser något så enkelt och så effektivt för den nationella ekonomins hälsa.

Men vad är det egentligen han rekommenderar oss? Först måste vi klargöra att han inte är den enda experten som föreslår en sådan impopulär åtgärd, typisk för de så kallade ”chockterapierna”, ett påhitt som skapats av den liberale ekonomen Milton Friedman, utan att en hel församling av ”munkar” upprepar samma sak, som om de sjöng en gregoriansk sång.

Förslaget innebär helt enkelt en devalvering av den kubanska peson gentemot dollarn, så att växelkursen går från 24 mot 1 till, låt oss säga, 48 mot 1. Den oinformerade läsaren kanske säger: perfekt, då kan den informella växelkursen sjunka, men stopp! Låt dig inte nöjas med det första intrycket! Det första som kommer att hända är att priserna kommer att skjuta i höjden, medan du fortfarande har samma lön.

Till exempel skulle bensinen, som i dag kostar 30 pesos per liter, öka till 60 pesos. Skillnaden kommer inte att belasta statsbudgeten: den skulle vara densamma som tidigare. Så när du sätter dig i en ”almendrón” [gammal amerikanare] för en taxiresa säger föraren till dig: Jag är ledsen, min vän, men jag måste ju tanka, så det kostar inte längre 20, utan 40 pesos.

Kort sagt skulle alla bränslen kosta dubbelt så mycket i nationell valuta. Elpriserna, transporterna, gasen, datapaketen och till och med priset på den tilldelade kvoten kyckling och ris skulle alltså också fördubblas, eftersom alla dessa produkter prissätts i förhållande till världsmarknaden.

Men inte bara det. Jordbrukaren kommer att säga: Jag är ledsen att jag måste fördubbla priset på malanga och sötpotatis, för elpriset för bevattning har skjutit i höjden, och även priset på diesel till traktorn. Kaféägaren kommer att säga detsamma, och alla som har ett företag, och jag påminner än en gång om att din lön kommer att vara oförändrad i nationell valuta.

Enligt Lord Byron är det förflutna den bästa profetian om framtiden. Jag menar, vi har ju sett vad chockterapier har lett till i de länder där de har tillämpats. De påverkar alltid först och främst de som lever på en lön.

Om vi nu hyste några tvivel om vad som döljer sig bakom dessa orakel, så bekräftade USA-ambassaden i Havanna det för en vecka sedan. På Twitter klagade de vitt och brett att den kubanska regeringen ignorerar sina ekonomer.

Vilka ekonomer menar USA som har försökt svälta oss till underkastelse i mer än 60 år? Inte de tusentals kubaner som dagligen arbetar för att effektivisera våra företag och skapa fler produkter, vilket är det enda möjliga sättet att få ner inflationen. De hänvisar till sina upplysta guruer, de som bara försöker så vind så att vi ska skörda storm. Som en juridisk maxim säger: med bekännelse behövs inga bevis.

Antonio Rodríguez Salvador, Granma 220220 (Översättning: C.Vaple)

Los profetas de Gurulandia

HÄV BLOCKADEN MOT KUBA!

Bli en del av solidaritetsrörelsen!

Bli medlem i Svensk-Kubanska

Eller skicka ett bidrag till Stödfonden

Ange namn, e-post, adress och skicka 300 kr för ett års medlemskap (150 för pensionärer, arbetslösa och studerande)

Swish 123 589 0975 eller Pg 40 54 11 – 0

Bidrag till insamlingen ”Mediciner till Kuba”

23 57 15 – 0 ELLER Swish 123 182 37 72