Relationer med världen

Propagandan mot Kuba brukar hävda att Kuba är ett isolerat land. Under 1960-talet, när USA gjorde allt för att utesluta Kuba från all internationell gemenskap, fanns det en sanning i detta. Men den isoleringen bröts successivt redan under 1970-talet genom Kubas framgångsrika utrikespolitik och strävan efter att etablera samarbete och samförstånd över gränserna, särskilt när det gäller kontakterna med länderna i tredje världen.

Kuba har idag utvecklade handels- och diplomatiska förbindelser med de flesta länder i världen. Av FN:s 193 medlemsländer har Kuba diplomatiska förbindelser med ca 190, och dessutom med Palestina, Västsahara och Vatikanstaten. Kuba är också medlem i och deltar aktivt i många FN-organisationer som FAO, FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNESCO m.fl.

Sedan den Alliansfria Rörelsens första möte i Belgrad är 1961 har Kuba varit en aktiv medlem i rörelsen. Rörelsen har idag 120 medlemsländer, varav 53 i Afrika och 26 i Amerika.

Tillsammans med Venezuela tog Kuba år 2004 initiativ till samarbetsavtalet ALBA i Latinamerika. ALBA har elva medlemmar: Kuba, Venezuela, Bolivia, Nicargua, Ecuador och sex små ö-nationer i Karibien. ALBA bygger på ett ömsesidigt samarbete för en långsidig hållbar utveckling, där miljöfrågor, mänskliga rättigheter samt arbetslivets och kvinnornas rättigheter har avgörande betydelse.

År 2011 bildades CELAC, Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen. CELAC har 33 medlemsländer, dvs alla länder på de amerikanska kontinenterna utom USA och Kanada. CELAC:s syfte är att utveckla ländernas ekonomiska, sociala och kulturella integration, att upprätthålla ländernas gemensamma identitet, historia och pågående kamp för rättvisa och frihet. Alla kulturer och etniska grupper i regionen ska skyddas och deras bevarande och samexistens säkras och ländernas multikulturella karaktärer ska bevaras. CELAC har uttalat att Latinamerika och Karibien ska vara en Fredens Zon, fri från kärnvapen, och att kärnvapen måste avskaffas helt.

Sedan 1992 har det varje år hållits omröstningar i FN:s generalförsamling, där Kubas resolutioner mot USA:s blockad har fått ett växande stöd. Första året röstade en tredjedel av FN:s medlemsländer för Kubas resolution. Under de sista åren har det bara varit två länder – USA och Israel – som inte röstat för resolutionen att USA:s blockad måste upphöra. Läs mer om USA:s blockad, samt om ALBA och CELAC i Svensk-Kubanska Föreningens bok KUBA har USA inte lyckats kuva.

Kuba är också medlem i:

  • Världshandelsorganisationen WTO och dess föregångare GATT (sedan GATT:s grundande)
  • Interparlamentariska unionen
  • Latinamerikas parlamentariska union
  • ACS, Karibiska Staternas Förbund, sedan 1994
  • ALADI, sedan 1999 (Latinamerikas Integrationsorganisation med 12 medlemsländer)
  • SELA (Latinamerikas Ekonomiska System)
  • Kuba deltar i de årliga Ibero-amerikanska toppmötena (alla latinamerikanska länder plus Spanien och Portugal).
  • Kuba har samarbetsöverenskommelse med CARICOM, den karibiska gemenskapen.
  • Kuba är observatör i Lomé-konferensen (f.d. kolonier till EU-länder) sedan 1999.