Havanna_nov21

Havanna_nov21

Ungdomar i Havanna i en ”sit-in” till stöd för revolutionen