Så blir du medlem…

Medlemsavgiften är 300kr för ett år, med start dagen Du betalar in på föreningens PlusGiro. Ungdomar under 20 år, pensionärer, studerande och arbetslösa betalar 150 kr.

Är ni flera i er familj som vill stödja Kuba – bli familjemedlemmar! Det kostar 450 kr. Skriv då namnet på de övriga i familjen.

– Du kan också bli stödmedlem, det kostar 400 kr.

För organisationer som vill teckna medlemskap är avgiften 600 kr.

Betala Din medlemsavgift till: PG 40 54 11-0 (Svensk-Kubanska Föreningen)
(I samtliga medlemskap ingår 4 nummer av tidskriften Kuba)

OBS! Skriv på PlusGiro-talongen att det gäller medlemskap och vilken typ av medlemskap. Skriv ditt namn, adress och telefon-nummer och gärna också e-postadress tydligt tack!

Alla är välkomna att ge ett särskilt bidrag till stödfonden – skriv stödfonden på platsen för meddelanden på talongen.

Varmt välkommen som medlem!