Samarbeta med Kuba om vaccineringen – insändare i JönköpingsPosten

Insändaren uppmanar till samarbete med Kuba, som utvecklat fem olika vaccin mot Covid

Ibland lyckas vi få en insändare publicerad. Nu har det hänt! Insändare i JönköpingsPosten 210525

Samarbeta med Kuba om vaccineringen

Vinnova har i en utredning åt Näringsdepartementet kommit fram till att Sverige varken har resurser, kapacitet eller kompetens nog att kunna utveckla egna vacciner, exempelvis mot covid-19. Det är en för Sverige genant slutsats eftersom Kuba, ett tämligen fattigt utvecklingsland i Sveriges storlek, på egen hand lyckats utveckla fem vaccinkandidater mot covid-19: Soberana 01, 01a, 02, Abdala och Mambisa. Detta har man gjort trots att landet är utsatt för en grym och folkrättsvidrig blockad från USA.

Två av vaccinerna, Soberana-2 och Abdala, befinner sig nu i slutet av fas 3-prövningen och beräknas börja användas i stor skala i juni. Abdala och Mambisa har den fördelen att de kan förvaras i kylskåpstemperatur och framställs med hjälp av jästceller, vilket är en mycket billig metod. Mambisa kan dessutom ges som nässpray. Dessa vacciner väntas därför spela en viktig roll för vaccinering av befolkningar i låginkomstländer som hittills bara fått någon promille av de vacciner som höginkomstländer, inklusive Sverige, lagt beslag på. Fri konkurrens och vinstjakt brukar ofta framhållas som viktiga skäl till att de stora medicinföretagen rekordsnabbt lyckats utveckla covidvacciner. Men för Kuba är det tvärtom. Där ser man samarbetet mellan olika institutioner och företag samt frånvaron av vinstkrav som nyckelfaktorer för deras framgång.

När näringsministern tog emot Vinnovas utredning, menade han att Sverige skulle söka samarbete med andra länder för att tillsammans kunna utveckla nya vacciner. Varför då inte söka samarbete med Kuba som har en erkänt mycket hög kompetens inom det biotekniska området? Det borde inte vara så svårt eftersom en av de ledande forskarna där, Ernesto Moreno Frias, doktorerade vid Göteborgs universitet, haft kontakter med Jönköping University och är en stor Sverigevän. Ett sådant samarbete skulle hjälpa låginkomstländer att få tillgång till mer vaccin och dessutom ge den kriminella USA-blockaden (som alla länder utom USA och Israel årligen fördömer i en FN-omröstning) en välbehövlig ”knäpp på näsan”.

Jörgen Svedbom, Jönköpingsposten 210525

Och vi vill inte underhålla läsarna denna notis, som sluter väl an till insändaren ovan:

Parlamentsledamot i Storbritannien:

Baronessan Bryan of Partick sa i parlamentets överhus att ”Kuba är ett exempel på hur strävan efter uppfinningar kan drivas av annat än vinst. Kuba är en ledare i samarbetet Syd-Syd vad gäller överföring av teknologi och underlättar tillgång till livräddande mediciner till låg kostnad.”

I parlamentet i London kan det sägas. När får vi höra det i Stockholm?

Nu driver vi kampanjen ”Kanyler till Kuba”, för att stödja Kubas vaccinationsarbete i, och utanför Kuba.

GE ETT BIDRAG TILL MEDICIN-INSAMLINGEN! Pg 23 57 15 – 0

ELLER Swisha 123 182 37 72